јул
2007
20

Prečistač na kredit

Još jedna od kapitalnih investicija koja treba da bude završena do kraja 2008. godine, a od vitalnog je značaja za grad je prečistač. Gradilište je, prema rečima rukovodioca Sektora za realizaciju projekta Tamaša Rabakezija, otvoreno početkom juna ove godine.
– Počelo se sa pripremnim radovima, tačnije temeljenjem dva prethodna taložnika. Trenutno čekamo rezultate ispitivanja da li se naneta zemlja dovoljno staložila, da bi za petnaestak dana posao nastavili. Ove pripremne radove izvode podizvođači „Fideco” i Gemadž” – rekao je Rabakezi .
Ideja o gradnji prečistača počela je sa realizacijom još u novembru 2001. godine, kada je Skupština opštine usvojila zaključak o potrebi izgradnje Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, čime bi dugoročno bio rešen problem odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda na području grada, a primenom nove tehnologije prečišćavanja obezbeđen viši stepen zaštite eko sistema jezera Palić i jezera Ludaš. U međuvremenu su obezbeđena finansijska sredstva za izgradnju uređaja i to kreditom od EBRD banke u visini od 9 miliona evra, donacijom Evropske agencije za razvoj od 2 miliona i iz budžeta SO Subotica 3 miliona evra (zbog čega građani plaćaju skuplju vodu još od januara 2005). Projekat će se realizovati u dve tehničke celine, liniju voda i liniju mulja. Odobrenje za izgradnju je pribavljeno još 8. septembra prošle godine, a za izvođača radova izabrana je holandska firma „DHV”. Usluge nadzora na realizaciji projekta vrši italijanska konsultantska kuća „IRD Inženjering” iz Rima, dok je za prethodne radove za pripremu gradilišta bilo angažovano DTD–VDP „Severna Bačka” Subotica.