окт
2007
1

KAKO OTPLATITI KREDIT ZA PREČISTAČ?

Od sledeće godine, prema onome što je najavio predsednik opštine Geza Kučera, JKP ,,Vodovod i kanalizacija" preuzeće otplatu kredita za uređaj za prečišćavanje otpadnih voda, da bi lokalna samouprava mogla da uđe u neke nove kreditne aranžmane. Šta će to značiti za ,,Vodovod" a šta za potrošače, na ovo pitanje odgovara direktor JKP Imre Čeke

Nakon najave gradonačelnika da će od sledeće godine kredit za prečistač otplaćivati vaša firma, kakve su ekonomske računice za 2008. i sledeće godine, u kakvoj će se situaciji naći ,,Vodovod», a šta očekuje potrošače što se tiče cene vode?
Za ovu najavu sam i ja čuo, tako da praktično sledi još jedan razgovor sa gradonačelnikom, a ,,Vodovod" može taj kredit da otplati. Reč je o 75 miliona dinara u polugodišnjim anuitetima, što znači da pola od toga treba da platimo krajem juna meseca naredne godine, a drugu polovinu krajem decembra. Ekonomska računica nije baš sjajna u tom smislu jer Vodovod može da izdvoji oko 100 miliona dinara za investicije, i ako od toga moramo da otplatimo 75 miliona, relativno malo će nam ostati za te svrhe, tako da smo predali jedan zahtev osnivaču šta bi trebalo u tom slučaju da pomogne da se finansira iz budžeta. Planiramo da konkurišemo i na republička sredstva putem NIP-a i pokrajinska iz Fonda za kapitalne investicije, i eventualno na neke donacije, jer ono što nam je neophodno da izgradimo bar u četiri naredne godine zahteva ulaganja od oko 10 miliona evra.

Koje su to najvažnije investicije od kapitalnog značaja za Suboticu u narednom periodu?
Među prioritetnim je svakkako izgradnja ,,Vodozahvata II", odakle treba da se prečišćenom vodom snabdevaju određeni delovi grada i Palić koji sada još imaju ,,sirovu" vodu. To je veoma skupa investicija, jer moramo da startujemo praktično od nule, da izgradimo objekat gde će se smestiti oprema, objekat za crpnu stanicu, izgraditi rezervoar, ali ni to nije sve, jer ako želimo da snabdevamo Palić i Radanovac, a isto tako ako hoćemo da ima dovoljno vode i u Aleksandrovu – a hoćemo – onda se tu moraju izgraditi barem dva magistralna voda, koja nisu kratka, pa bi neki vodovi ostali, neki bili zamenjeni, a neki se gradili novi. Što se ostalih delova tiče, planirali smo još četiri ,,magistrale", prema Somborskom putu, preko ulice Frane Supila i prema ,,Paralelnom putu", Jovana Mikića, što bi potpomoglo u prvom slučaju snabdevanje dela Malog Bajmoka, Kera, Gata i tako dalje. S druge strane bi poboljšali vodosnabdevanje Kertvaroša i Željezničkog naselja i okoline, a isto tako planiramo i povezivanje mesne zajednice Makova sedmica sa gradskom vodovodnom mrežom i onda bi ona dobijala vodu sa ,,Vodozahvata I", a bunar koji tamo postoji bi se koristio samo u izuzetnim slučajevima. Tu je svakako i kanalizaciona mreža, ,,Kolektor II", koji počinje od ulice Sonje Marinković i vodi sve do Trga Veselina Masleše i Bajskog puta, što je isto tako veoma skup objekat, ali se jedino tako može rešiti problem Novog sela. Sve ovo možda zvuči megalomanski, ali mi imamo razvojne planove i tačno znamo šta treba da uradimo, jedino ne znamo odakle da se obezbedi novac.

Kada je u pitanju cena vode, često se govori da je Subotica najskuplji grad i da ćemo zbog ovoga biti skupi ne samo u našim nego i evropskim razmerama. Šta je od toga tačno?
U vezi toga ne big mogao ništa konkretno da kažem, zato što cenu vode ne određujemo mi i do sada je bila praksa da ,,Vodovod" može da poveća cenu samo u visini inflacije. Verovato će to tako biti i naredne godine, a pošto se planira niska inflacija, verovatno će i poskupljenje biti veoma nisko.

Šta je sa izgradnjom prečistača, mnogi se pitaju da li će on biti završen na vreme, jer kredit se otplaćuje već dve godine, a posao je tek započeo?
Radovi su otpočeli 20. septembra i teku onako kako je predviđeno, tu je i nezavisna inžinjerska kuća iz Italije koja vrši kontrolu kvaliteta materijala koji treba ugraditi, tu mislim konkretno na šljunak, cement, aditive, čak i antikorozivnu zaštitu cevovoda, jer ti objekti treba da izdrže bar sledećih pedeset pa i više godina. Dobili smo 24. septembra pismo od gospodina Rika Langerejsa, direktora holandske izvođačke firme DHV, koji potvrđuje da će rokove ispoštovati i dostavlja dinamički plan radova. Nemam razloga da sumnjam da posao neće biti okončan u predviđenom roku, do kraja novembra 2008. godine.

Miodrag Radojčin