Propisi

 

Naziv dokumenta Preuzimanje
Statut JKP Vodovod i kanalizacija Subotica
Rešenje o davanju saglasnosti na statut JKP Vodovod i kanalizacija Subotica
Odluka o osnivanju JKP Vodovod i kanalizacija Subotica
Odluka o javnoj kanalizaciji
Odluka o snabdevanju vodom
Pravilnik o načinu rešavanju prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga (srpski jezik)
Pravilnik o načinu rešavanju prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga (mađarski jezik)
Pravilnik o načinu rešavanju prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga (hrvatski jezik)
Izmena pravilnika o načinu rešavanju prigovora i žalbi korisnika komunalnih usluga
Potvrda o izvrsenom evidentiranju za PDV
Zakon o komunalnim delatnostima
Zakon o zaštiti potrošača - novi
Odluka o imenovanju Komisije za rešavanje reklamacija potrošača
Poslovnik o radu Komisije za rešavanje reklamacija potrošača
Zapisnik o radu sednice Komisije za reklamacije potrošača
Pravilnik o tehničkim uslovima i postupku za ugradnju individualnih vodomera
Informator o radu JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavaca
Postupak za naručivanje i sprovođenje usluge otkrivanja potencijalnog mesta kvara na instalacijama vodovoda i toplovoda
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Metodologija za formiranje cena usluga
Kolektivni ugovor za ,,JKP Vodovod i kanalizacija " Subotica
Kodeks ponašanja zaposlenih u ,,JKP Vodovod i kanalizacija " Subotica
Etički kodeks interne revizije u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
Povelja o organizovanju interne revizije u JKP ,,Vodovod i kanalizacija" Subotica
Pravilnik o poklonima zaposlenih u preduzeću
Pravilnik o sprečavanju sukoba interesa u preduzeću
Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga
Odluka za lice zaduženo za rodnu ravnopravnost