мар
2010
15

PRESEK STANJA IZGRADNJE UPOV GRADA U MARTU 2010.

Projektom tretmana otpadnih voda grada Subotice predvidjena su dva procesa u prečišćcavanju koji se realizuju u objektima na liniji vode i na liniji mulja. Stanje izgrađenosti objekata je stiglo do nivoa da je linija vode puštena u privremeni rad, 25.maja prošle godine, a preuzimanje je izvršeno 22.decembra 2009.godine. Puštanje u rad linije je učinjeno uz obavezu izvođača da u periodu od godinu dana otkloni nedostatke na objektima po listi primedbi datih od strane nadzornog organa. U ovom periodu će se uhodavati oprema i eventualne slabe tačke u isporučenoj opremi otklanjati kako bi na kraju garantnog perioda JKP Vodovod i kanalizacija dobila pouzdanu liniju za održavanje stabilnog procesa prečišćavanja otpadne vode .
Na listi se nalazi više desetina primedbi a kao najznačajniji nedostatci bi se izdvojili : hidraulički kapacitet , raspodela ulazne vode kada je ulaz više od 2Q, da po prioritetima voda ide prvo u nove prethodne taložnike kako bi oni radili punim kapacitetom a zatim višak da se usmerava u rekonstruisani stari prethodni taložnik .Aktivnosti na otklanjanju uočenih nedostataka su započete ali još ova raspodela ne funkcioniše na najbolji način. Povećani ulaz otpadne vode iz grada pravi problema i duž toka zbog nedostataka na gradjevinama koje se takođe planiraju otkloniti .
Na liniji mulja isporučilac opreme je uradio dinamički plan završetka radova na objektima gde se takođe čeka da zima prođe, odnosno da prođe opasnost od spuštanja noćnih temperatura ispod dozvoljenog minimuma ( + 5 ºC ). Ovde je ključni problem sanacija građevine digestora 1. i
završetak i puštanje u rad kompresorske kućice za mešanje mulja u digestoru u " S " izvedbi kao i montaža i povezivanje energetske opreme. Završetkom kompresorske stanice i energetske opreme , kotla na gas i gasnih generatora dobiće se toplotna energija za održavanje toplotnog nivoa mulja na potrebnoj temperaturi, steći će se uslovi za punjenje i probni rad digestora 2. Ovo bi paralelno išlo sa kompletiranjem digestora 1.
Dok se navedeni radovi na objektima linije mulja ne završe nedigestovan mulj iz naknadnih taložnika se presuje i iznosi na deponiju u krugu prečistača . Na ovaj način proverava se i uhodava oprema za presovanje mulja. Jedan deo mulja, iz primarnih taložnika, se i dalje izbacuje na lokaciju u blizini gradske deponije postojecim cevovodom. Po završetku digestora i ovaj mulj iz primarnih taložnika će se usmeriti u digestore radi njegove prerade i dobijanja bio gasa .
Pored ovih glavnih primedbi bitnih za funkcionisanje po projektovanom režimu procesa prečišćavanja otpadne vode izdvojile bi se i neke funkcije projektom definisane, koje takođe nisu u radu, kao što su lava filteri koji su predviđeni za filtraciju gasova koji nastaju u objektu pumpi na ulazu i gasova koji nastaju u procesu mehaničkog zgušnjavanja mulja. Filterska postrojenja su montirana ali isporučilac ih još nije pustio u rad .
U probnom radu povremeno dolazi do zastoja na opremi. Uzrok su havarije ugrađenih komponenti (pregorevanje motora pumpi , pucanje cevi u sistemu i drugo ) koje isporučilac otklanja uz prisustvo zaposlenih na prečistaču. Na ovaj način stiču se dragocena iskustva za kasnije preuzimanje i vodjenje procesa i održavanje opreme .

Pletikosić Marko, dipl. maš. inž.