mar
2018
5

OBAVEŠTENJE ZA SVE KORISNIKE USLUGA

Novi izgled računa

Obaveštavamo naše cenjene korisnike usluga u kolektivnom i individualnom stanovanju da će računi za objedinjenu naplatu komunalnih usluga za februar 2018. godine imati novi izgled.

Račun za objedinjenu naplatu komunalnih usluga pored obaveznih zakonski propisanih elemenata sadrži i dodatne informacije od značaja za korisnike komunalnih usluga.
Račun sadrži zaduženje za obračunski period, prikaz uplata, naknadnih odobrenja i zaduženja u obračunskom periodu kao i informaciju o stanju duga pre obračuna. Takođe, na računu će biti prikazan dijagram potrošnje vode za period od 12 meseci pre obračuna.

Valuta za plaćanje računa objedinjene naplate komunalnih usluga (JKP “Vodovod i kanalizacija”, JKP “Čistoća i zelenilo”, JKP “Dimničar”) je 25. u mesecu.

Rok za reklamaciju računa je 15 dana od dana dobijanja računa, dok je rok za prijavu svih promena od značaja za izdavanje računa 8 dana od dana nastanka iste.

Pravnim licima u kolektivnom stanovanju isporuka čiste vode i usluga odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda će se obračunavati po ceni za pravna lica (poslovni prostor).

Promene u datumu valute za plaćanje mesečnog računa, roka za prijavu promena od značaja za izdavanje računa kao i promene u cenama usluga koje se obračunavaju pravnim licima u kolektivnom stanovanju regulisane su Odlukom o izmenama Odluke o snabdevanju vodom (Sl. list Grada Subotice broj 5/2018).