apr
2020
8

OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA JKP “Vodovod i kanalizacija“

Obaveštavaju se korisnici usluga JKP“Vodovod i kanalizacija“ Subotica da kamata za dane kašnjenja u martu mesecu 2020. godine nije obračunata i iskazana na računu.

Nakon prestanka vanrednog stanja kamata će biti obračunata naknadno.

Od plaćanja kamate će biti oslobođenji potrošači koji su penzioneri i lica starija od 65 godina.

Obaveštenje o načinu dokazivanja statusa ovih potrošača će se odrediti blagovremeno, nakon prestanka vanrednog stanja.