O B A V E Š T E NJ E
jun
2020
12

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštenje

Učesnici  zajedničke naplate JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Čistoća i zelenilo“ i JKP „Dimničar“ obaveštavaju korisnike usluga – fizička lica,  da je rok za plaćanje dospelih računa zaključno sa računom za maj 2020. godine  31.07.2020. godine.

Korisnicima usluga koji izmire u navedenom roku svoja dugovanja neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

Korisnici usluga imaju mogućnost da se do 31. jula 2020. godine prijave za reprogram neizmirenih obaveza, odnosno otplatu dugovanja na rate, tako što će pristupiti u službene prostorije JKP „Vodovod i kanalizacija“, JKP „Čistoća i zelenilo“ i JKP „Dimničar“  lično uz prikaz lične karte.

Nakon isteka navedenog roka, svim korisnicima usluga koji nisu izmirili svoja dugovanja obračunavaće se zakonska zatezna kamata na sva dospela dugovanja.

Zahvaljujemo se svim korisnicima usluga koji su svoje obaveze redovno izmirili

S Poštovanjem

                                                                                                                 JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica

                                                                                                                JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica

                                                                                                                JKP “Dimničar” Subotica