sep
2021
6

OBAVEŠTENJE O NAČINU OBRAČUNA POTROŠNJE

Računi izdati na osnovu potrošnje iz istog meseca prošle godine

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica obaveštava građane, korisnike naših usluga, da su računi za isporučenu uslugu za jul i avgust 2021. godine u kategoriji široke potrošnje (individualne kuće) obračunati na osnovu evidentirane potrošnje u istom mesecu prethodne godine.

Korisnici koji u julu ili u avgustu 2020. godine iz raznih razloga nisu imali evidentiranu potrošnju, zaduženi su na osnovu evidentirane potrošnje u junu odnosno julu 2021.

Naime, u julu i u avgustu 2021. godine očitavanje vodomera u ovoj kategoriji potrošača nije izvršeno jer je procedura javne nabavke za pružanje usluga očitavanja vodomera privremeno zaustavljena zbog uloženog zahteva za zaštitu prava potrošača, a ugovor sa dosadašnjim davaocem usluge je istekao.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica će potrošnju nastaviti da obračunava prema evidentiranoj potrošnji u istom mesecu prošle godine, sve dok Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki ne donese konačno rešenje.

Preduzeće je takođe u prilici da svojim korisnicima ponudi mogućnost samoočitavanja vodomera. Korisnici usluga koji su evidentirani kao samočitači sami očitavaju i prijavljuju stanje na svom vodomeru, na osnovu čega im se izdaju mesečni računi, a preduzeće zadržava pravo povremene kontrole. Evidentirani samočitači stanje na svom vodomeru svakog meseca između 15. i 25. u mesecu prijavljuju na besplatni telefonski broj 800-00-024 svakog radnog dana od 7 do 15 sati, ili e-mailom na adresu: reklamacije@vodovodsu.rs.

Da bi korisnik usluga bio evidentiran kao samočitač, potrebno je da sa preduzećem sklopi sporazum o očitavanju mernog instrumenta. Sporazum se sklapa svakog radnog dana od 7 do 15 sati na šalteru 4, 5 ili 6 u šalter sali preduzeća.

Kod korisnika usluga u kategorijama kućnih saveta (stambene zgrade), radnih organizacija, ustanova i male privrede očitavanje vodomera vrše naši zaposleni i računi za ove kategorije korisnika se izdaju na osnovu stanja očitanih na vodomerima.

Zahvaljujemo potrošačima na razumevanju.