мар
2022
11

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду ЈКП "Водовод и канализација" Суботица:

http://www.vodovodsu.rs/5-Propisi

http://www.vodovodsu.rs/pdf/Informator_o_radu-JKP_ViK_Subotica.pdf

Ажурирано: 11.03.2022.