мар
2020
20

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВЉАЊУ РАДА СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА НА ШАЛТЕРИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВЉАЊУ РАДА СА СТРАНКАМА НА ШАЛТЕРИМА

Јавна комунална предузећа „Водовод и канализација“ Суботица, „Чистоћа и зеленило“ Суботица и „Димничар“ Суботица обавештавају све своје кориснике услуга да у условима проглашеног ванредног стања због епидемије корона вируса, до даљег обустављају рад са странкама путем непосредног контакта на шалтерима предузећа.

Плаћање рачуна за испоручене услуге могуће је вршити путем електронског и мобилног банкарства.

За питања, приговоре, рекламације и сугестије корисници могу да користе следеће телефонске бројеве и e-mail адресе:

 

  • За ЈКП “Водовод и канализација” Суботица бесплатни телефонски број 0800-000-024 за позиве из свих фиксних мрежа са позивног броја 024 и телефонски број 024/55-77-11 za pozive iz mobilnih mreža, odnosno e-mail adresa reklamacije@vodovodsu.rs

  • За ЈКП “Чистоћа и зеленило” Суботица бесплатни телефонски број 0800-151-152 И телефонски број 024/620-444, односно e-mail адреса office@cistoca-su.co.rs

  • За ЈКП „Димничар“ Суботица бесплатни телефонски број 0800-024-022 и телефонски број 024/553-072, односно e-mail адреса office@dimnicar.co.rs

 

Поднесци корисника у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрсцима. Корисницима су на располању и он-лине упити стања на сајтовима предузећа, путем којих могу брзо и једноставно преузети електронске копије рачуна и извршити увид у своје уплате.

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

Горе наведена мера предузећа је донета на основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр. 53-2561/2020 објављеног у Службеном гласнику РС, бр. 35-2020.

  Захваљујемо корисницима на разумевању.