mar
2020
20

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU RADA SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA NA ŠALTERIMA

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU RADA SA STRANKAMA NA ŠALTERIMA

Javna komunalna preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, „Čistoća i zelenilo“ Subotica i „Dimničar“ Subotica obaveštavaju sve svoje korisnike usluga da u uslovima proglašenog vanrednog stanja zbog epidemije korona virusa, do daljeg obustavljaju rad sa strankama putem neposrednog kontakta na šalterima preduzeća.

Plaćanje računa za isporučene usluge moguće je vršiti putem elektronskog i mobilnog bankarstva.

Za pitanja, prigovore, reklamacije i sugestije korisnici mogu da koriste sledeće telefonske brojeve i e-mail adrese:

 

  • Za JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica besplatni telefonski broj 0800-000-024 za pozive iz svih fiksnih mreža sa pozivnog broja 024 i telefonski broj 024/55-77-11 za pozive iz mobilnih mreža, odnosno e-mail adresa reklamacije@vodovodsu.rs

  • Za JKP “Čistoća i zelenilo” Subotica besplatni telefonski broj 0800-151-152 I telefonski broj 024/620-444, odnosno e-mail adresa office@cistoca-su.co.rs

  • Za JKP „Dimničar“ Subotica besplatni telefonski broj 0800-024-022 i telefonski broj 024/553-072, odnosno e-mail adresa office@dimnicar.co.rs

 

Podnesci korisnika u pisanom obliku će se preuzimati u rad i kada nisu podneti na propisanim obrscima. Korisnicima su na raspolanju i on-line upiti stanja na sajtovima preduzeća, putem kojih mogu brzo i jednostavno preuzeti elektronske kopije računa i izvršiti uvid u svoje uplate.

Obustavljanje rada sa strankama putem neposrednog kontakta sprovodi se do dana prestanka vanrednog stanja.

Gore navedena mera preduzeća je doneta na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 br. 53-2561/2020 objavljenog u Službenom glasniku RS, br. 35-2020.

  Zahvaljujemo korisnicima na razumevanju.