мар
2020
20

ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА ЗА МАРТ 2020.

Позивамо кориснике да стања доставе сами

Цењени потрошачи, корисници услуга ЈКП "Водовод и канализација" Суботица!

Апелујемо на Вас, кориснике наших услуга у категоријама кућних савета, мале привреде и радних организација, а у циљу обрачуна за пружање услуга за март 2020. године, да услед новонастале ситуације изазване пандемијом вируса COVID 19 и наше жеље да се избегне свака
могућа узајамна трансмисија вируса, почевши од данашњег дана, закључно са 31.03.2020. године, сваким радним даном, у времену од 8 до 12 сати, достављате податке о стањима на вашим водомерима, на телефон 024-557-711, локал 184 и 114, или путем електронске поште на адресу: reklamacije@vodovodsu.rs.

Услуге ЈКП "Водовод и канализација" Суботица пружене потрошачима у поменутим категоријама, за чије водомере не будемо располагали подацима о утрошеној количини воде за март 2020. године, биће обрачунате на основу процене, у складу са чланом 47. став 1. Одлуке о снабдевању водом (“Службени лист Града Суботице”, бр. 24/2014, 14/2015 и 5/2018).

Све евентуалне примедбе у виду рекламације на утрошак воде, обрачунат на основу процене, а које буду везане за обрачун потрошње за март 2020. године и упућене у периоду који наступа, биће одбијене.

Горе наведени телефонски локали су корисницима на располагању и за све друге информације и евентуалне нејасноће.

ЈКП "Водовод и канализација" Суботица се извињава због настале непријатности, уз уверавање да ће и у новонасталој ситуацији и даље улагати максималне напоре да настави са квалитетним пружањем својих услуга свим потрошачима.