mar
2020
23

OČITAVANJE VODOMERA ZA MART 2020.

Prijem stanja na vodomerima svakog radnog dana od 8 do 12 sati, ili e-mailom

Cenjeni potrošači, korisnici usluga JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica!

Apelujemo na Vas, korisnike naših usluga u kategorijama kućnih saveta, male privrede i radnih organizacija, a u cilju obračuna za pružanje usluga za mart 2020. godine, da usled novonastale situacije izazvane pandemijom virusa COVID 19 i naše želje da se izbegne svaka
moguća uzajamna transmisija virusa, počevši od današnjeg dana, zaključno sa 31.03.2020. godine, svakim radnim danom, u vremenu od 8 do 12 sati, dostavljate podatke o stanjima na vašim vodomerima, na telefon 024-557-711, lokal 184 i 114, ili putem elektronske pošte na adresu: reklamacije@vodovodsu.rs.

Usluge JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica pružene potrošačima u pomenutim kategorijama, za čije vodomere ne budemo raspolagali podacima o utrošenoj količini vode za mart 2020. godine, biće obračunate na osnovu procene, u skladu sa članom 47. stav 1. Odluke o snabdevanju vodom (“Službeni list Grada Subotice”, br. 24/2014, 14/2015 i 5/2018).
Sve eventualne primedbe u vidu reklamacije na utrošak vode, obračunat na osnovu procene, a koje budu vezane za obračun potrošnje za mart 2020. godine i upućene u periodu koji nastupa, biće odbijene.

Gore navedeni telefonski lokali su korisnicima na raspolaganju i za sve druge informacije i eventualne nejasnoće.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica se izvinjava zbog nastale neprijatnosti, uz uveravanje da će i u novonastaloj situaciji i dalje ulagati maksimalne napore da nastavi sa kvalitetnim pružanjem svojih usluga svim potrošačima.