sep
2021
13

OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA

RAD BLAGAJNE JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" SUBOTICA

Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Subotica obaveštava građane, korisnike naših usluga, da će od 01.10.2021. godine blagajne preduzeća u zgradi uprave raditi od 7 do 16 sati svakog radnog dana.