jun
2012
12

2012

Skupština Grada Subotica imenovala Tot Godo Valeriju, dipl.ekon. za v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija” Subotica

Izgrađeni i opremljeni novi bunari u naseljima Stari Žednik i Đurđin kojim će biti dugoročno obezbeđene potrebne količine, pritisci i kvalitet vode za piće

Potpisan Ugovor o projektu unapređenja vodovoda Subotica sa EBRD u Skupštini Grada Subotica. Ovim projektom u ukupnoj vrednosti od 11 miliona evra zajma i 2 miliona evra donacijskih sredstava predviđena je izgradnja „fabrike vode” na Vodozahvatu II, kolektora II i VII, postrojenja za prečišćavanje otpadne vode naselja Bajmok, centralnog magistralnog voda, istočnog kraka u ulici Lošinjskoj i povez istočnog i zapadnog kraka magistralnog voda

Preduzeću uručeni sertifikati za implementaciju i primenu Sistema menadžmenta kvalitetom i Sistema za upravljanje zaštitom životne sredine na osnovu standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Obeleženo pola veka – 50 godina rada Preduzeća i otvoreno novo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Grada Subotice