jan
2023
9
OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE

  OBAVEŠTENJE Obaveštavaju se potrošači da se od 01.02.2023. godine primenjuju nove cene usluga čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih... (...)

okt
2022
27
I OVE GODINE SPROVEDEN PROJEKAT „AQUARIUS – VODONOŠA GRADA“

I OVE GODINE SPROVEDEN PROJEKAT „AQUARIUS – VODONOŠA GRADA“

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je i ove godine organizovalo i sprovelo ekološko- edukativni projekat „Aquarius... (...)

jun
2022
20
U SUBOTICI PO TREĆI PUT ODRŽANA  KONFERENCIJA OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD

U SUBOTICI PO TREĆI PUT ODRŽANA KONFERENCIJA OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD

Grad Subotica je od 14. – 16. juna  2022. u organizaciji Udruženja za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo, Udruženja vodovoda i kanalizacije... (...)

jun
2022
13
OBELEŽENO 60 GODINA POSTOJANJA I RADA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA“ VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

OBELEŽENO 60 GODINA POSTOJANJA I RADA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA“ VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

Ove godine JKP”Vodovod i kanalizacija” slavi 60 godina svog postojanja i rada, pa je 6. juna 2022. godine u Velikoj većnici Gradske kuće... (...)

jun
2021
4
„OBNOVA EKOSISTEMA – RESETUJTE VAŠ ODNOS SA PRIRODOM!“

„OBNOVA EKOSISTEMA – RESETUJTE VAŠ ODNOS SA PRIRODOM!“

Svetski dan zaštite životne sredine se 5. juna obeležava u celom svetu kroz razne aktivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne... (...)

apr
2021
1
POBOLJŠANJE TRETMANA VODE I OTPADNIH VODA U SUBOTICI

POBOLJŠANJE TRETMANA VODE I OTPADNIH VODA U SUBOTICI

EBRD, EU i bilateralni donatori pomažu srpskom gradu da modernizuje svoju vodnu infrastrukturu https://www.ebrd.com/news/2021/improving-water-and-wastewater-treatment-in-subotica.html „Naš... (...)

Delatnosti

Proizvodnja i prerada vode

Vodozahvat, distribucija, 29 aktivnih bunara, kapacitet ~ 350 l/s

Isporuka vode

Distributivna mreža, održavanje, novi priključci, nove deonice mreže i rekonstrukcija postojećih

Kvalitet pijaće vode

Svakodnevna kontrola kvaliteta vode za piće sa izlaza svih vodozahvata, rezervoarskih sistema i kontrolnih punktova u gradu i okolnim naseljima

Sakupljanje otpadnih voda

Ukupna dužina kanalizacione mreže: 269.420 metara
Pokrivenost stanovništva kanalizacijom: 32%
Ukupan broj priključaka: 17.238 komada

Prečišćavanje otpadnih voda

Kontinuirano prečišćavanje otpadnih voda pre ulivanja u Palićko jezero

Kvalitet otpadnih voda

Svakodnevno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta otpadnih voda