jul
2022
22
JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” SUBOTICA OSPOSOBILO HIDRANTE ZA OSVEŽAVANJE GRAĐANA TOKOM PERIODA VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA VAZDUHA

JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” SUBOTICA OSPOSOBILO HIDRANTE ZA OSVEŽAVANJE GRAĐANA TOKOM PERIODA VISOKIH DNEVNIH TEMPERATURA VAZDUHA

Javno komunalno preduzeće JKP“ Vodovod i kanalizacija“ Subotica obaveštava građane da će od 22.07.2022. od 14.00 časova, zbog trenutnih... (...)

jul
2022
21
JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” SUBOTICA APELUJE ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE VODE ZA PIĆE

JKP “VODOVOD I KANALIZACIJA” SUBOTICA APELUJE ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE VODE ZA PIĆE

Javno komunalno preduzeće JKP“ Vodovod i kanalizacija“ Subotica apeluje na sve građane da, dok traje period visokih dnevnih temperatura,... (...)

jun
2022
20
U SUBOTICI PO TREĆI PUT ODRŽANA  KONFERENCIJA OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD

U SUBOTICI PO TREĆI PUT ODRŽANA KONFERENCIJA OTPADNE VODE, KOMUNALNI ČVRSTI OTPAD I OPASAN OTPAD

Grad Subotica je od 14. – 16. juna  2022. u organizaciji Udruženja za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo, Udruženja vodovoda i kanalizacije... (...)

jun
2022
13
OBELEŽENO 60 GODINA POSTOJANJA I RADA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA“ VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

OBELEŽENO 60 GODINA POSTOJANJA I RADA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA“ VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

Ove godine JKP”Vodovod i kanalizacija” slavi 60 godina svog postojanja i rada, pa je 6. juna 2022. godine u Velikoj većnici Gradske kuće... (...)

jun
2021
4
„OBNOVA EKOSISTEMA – RESETUJTE VAŠ ODNOS SA PRIRODOM!“

„OBNOVA EKOSISTEMA – RESETUJTE VAŠ ODNOS SA PRIRODOM!“

Svetski dan zaštite životne sredine se 5. juna obeležava u celom svetu kroz razne aktivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne... (...)

apr
2021
1
POBOLJŠANJE TRETMANA VODE I OTPADNIH VODA U SUBOTICI

POBOLJŠANJE TRETMANA VODE I OTPADNIH VODA U SUBOTICI

EBRD, EU i bilateralni donatori pomažu srpskom gradu da modernizuje svoju vodnu infrastrukturu https://www.ebrd.com/news/2021/improving-water-and-wastewater-treatment-in-subotica.html „Naš... (...)

Delatnosti

Proizvodnja i prerada vode

Vodozahvat, distribucija, 29 aktivnih bunara, kapacitet ~ 350 l/s

Isporuka vode

Distributivna mreža, održavanje, novi priključci, nove deonice mreže i rekonstrukcija postojećih

Kvalitet pijaće vode

Svakodnevna kontrola kvaliteta vode za piće sa izlaza svih vodozahvata, rezervoarskih sistema i kontrolnih punktova u gradu i okolnim naseljima

Sakupljanje otpadnih voda

Ukupna dužina kanalizacione mreže: 269.420 metara
Pokrivenost stanovništva kanalizacijom: 32%
Ukupan broj priključaka: 17.238 komada

Prečišćavanje otpadnih voda

Kontinuirano prečišćavanje otpadnih voda pre ulivanja u Palićko jezero

Kvalitet otpadnih voda

Svakodnevno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta otpadnih voda