jun
2021
4
„OBNOVA EKOSISTEMA – RESETUJTE VAŠ ODNOS SA PRIRODOM!“

„OBNOVA EKOSISTEMA – RESETUJTE VAŠ ODNOS SA PRIRODOM!“

Svetski dan zaštite životne sredine se 5. juna obeležava u celom svetu kroz razne aktivnosti i kampanje sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne... (...)

apr
2021
1
POBOLJŠANJE TRETMANA VODE I OTPADNIH VODA U SUBOTICI

POBOLJŠANJE TRETMANA VODE I OTPADNIH VODA U SUBOTICI

EBRD, EU i bilateralni donatori pomažu srpskom gradu da modernizuje svoju vodnu infrastrukturu https://www.ebrd.com/news/2021/improving-water-and-wastewater-treatment-in-subotica.html „Naš... (...)

apr
2021
1
POMOĆ SRBIJI DA USKLADI SVOJE SISTEME ZA VODU I OTPADNE VODE  SA STANDARDIMA EU

POMOĆ SRBIJI DA USKLADI SVOJE SISTEME ZA VODU I OTPADNE VODE SA STANDARDIMA EU

Tekst objavljeni povodom Svetskog dana voda, preuzeti na osnovu saglasnosti i prevedeni sa Internet stranice EBRD https://www.ebrd.com/news/video/helping-serbia-align-its-water-and-wastewater-systems-with-eu-standards.html Sprečavanje... (...)

dec
2020
16
NOVO POSTROJENJE ZA PRERADU VODE – U RUKAMA SUBOTIČKOG VODOVODA

NOVO POSTROJENJE ZA PRERADU VODE – U RUKAMA SUBOTIČKOG VODOVODA

Izvršni direktor Resora investicija i razvoja JKP „Vodovod i kanalizacija“, Čaba Šanta, predstavnik konzorcijuma firmi izvođača „Sade“... (...)

okt
2020
19
„VODA I GRAD“ – EKO – BAJKA ZA XXI VEK

„VODA I GRAD“ – EKO – BAJKA ZA XXI VEK

Još od 2001. godine, u okviru Strategije brige o potrošačima, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je osmislilo i realizuje Ekološko –... (...)

jun
2020
16
ZDRAVA VODA U SVAKOM DOMAĆINSTVU - PRIORITET GRADA I JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

ZDRAVA VODA U SVAKOM DOMAĆINSTVU - PRIORITET GRADA I JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

Izgradnja Postrojenja za preradu vode na drugom centralnom gradskom izvorištu vodosnabdevanja, Vodozahvatu II,  koje treba da reši dugogodišnje probleme... (...)

Delatnosti

Proizvodnja i prerada vode

Vodozahvat, distribucija, 29 aktivnih bunara, kapacitet ~ 350 l/s

Isporuka vode

Distributivna mreža, održavanje, novi priključci, nove deonice mreže i rekonstrukcija postojećih

Kvalitet pijaće vode

Svakodnevna kontrola kvaliteta vode za piće sa izlaza svih vodozahvata, rezervoarskih sistema i kontrolnih punktova u gradu i okolnim naseljima

Sakupljanje otpadnih voda

Ukupna dužina kanalizacione mreže: 269.420 metara
Pokrivenost stanovništva kanalizacijom: 32%
Ukupan broj priključaka: 17.238 komada

Prečišćavanje otpadnih voda

Kontinuirano prečišćavanje otpadnih voda pre ulivanja u Palićko jezero

Kvalitet otpadnih voda

Svakodnevno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta otpadnih voda