avg
2007
3

Bilten "Aqua" br. 38 od avgusta 2007. godine

• Izjava tehničkog direktora o vodosnabdevanju u letnjem periodu
• Izjava rukovodioca sektora za investicije i razvoj o investicijama za 2007. godinu
• Intervju sa inžinjerom informatike o novom web site-u preduzeća
• Izjava rukovodioca sektora za realizaciju projekta Uređaja za prečišćavanje o toku radova
• Jedan dan na vikendici na Paliću