апр
2015
24

JN 45/1-16-2015

LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA I OPREMA

POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

- partija 1: radna odeća
- partija 2: radna obuća
- partija 3: tehnička sredstva

Приложени фајлови

 1. Позив за подношење понуда
  (101 KB) 24.04.2015.
 2. Конкурсна документација
  (719 KB) 24.04.2015.
 3. Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
  (94 KB) 26.05.2015.
 4. Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
  (103 KB) 26.05.2015.
 5. Обавештење о закљученом уговору - Партија 3
  (97 KB) 26.05.2015.