Organizaciona šema

Početkom marta 2013. godine, u skladu sa zahtevima sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine koje smo sertifikovali na osnovu standarda, pristupili smo novoj, procesno orjentisanoj, organizaciji Preduzeća. To znači da smo hteli da budemo iznutra takvi KAKO NAS NAŠI GRAĐANI – KORISNICI ŽELE VIDETI SPOLJA.

  • Jasno smo definisali granice i uzajamne veze, procedure, tokove procesa, merljive ciljeve i praćenje njihovog ostvarenja, za 4 proizvodna sektora i sve ostale uslužne organizacione jedinice njima, odnosno korisnicima, PODREDILI !
  • Akcenat je dat na ODNOSE SA POTROŠAČIMA i KONTROLI KVALITETA i ZAŠTITE procesa rada, vode za piće i prečišćenih otpadnih voda i vodomeru – kao vodećem instrumentu tačnosti merenja i racionalnom odnosu prema potrošnji vode !