Квалитет пијаће воде

Контрола квалитета воде за пиће врши се свакодневно са излаза свих водозахвата, резервоарских система и контролних пунктова у граду Суботици. Приградска насеља, као што је Палић, Бачки Виногради, Келебија, МЗ Граничар, Велики Радановац, Бајмок, Ђурђин, Мала Босна, Мишићево, Чантавир, Вишњевац, Нови и Стари Жедник налазе се под сталном санитарно – хигијенским надзором, а узорковање воде, физичко-хемијске и микробиолошке анализе воде , врше се сходно Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, сл. лист СРЈ бр.42/98.

На територији Града Суботице постоји око 70 репрезентативних мерних места (тачака за узорковање) који су одређени на тај начин да нам омогуће мониторинг физичко-хемијског и микробиолошког квалитета воде за пиће. Физичко-хемијски параметри и микробиолошки показатељи су регулисани горе поменутим Правилником.

Лабораторија воде за пиће опремљена је савременом апаратуром за одређивање физичко-хемијских параметара и микробиолошких показатеља, као и особљем који стручно обавља овај посао.

Служба за лабораторијско испитивање воде за пиће обухвата две контролне лабораторије, једну погонску, која се налази унутар објекта на Водозахвату I и у којој се врше одређивање хемијских показатеља који су битни са аспекта кондиционираја воде, и централну лабораторију, која се налази у кругу Управне зграде и у којој се врше хемијско – физичке и микробиолошке анализе воде за пиће свих објеката водоснабдевања и дистрибутивног система у граду и у приградским насељима.

 

Квалитет воде за пиће - Кондиционирана сирова вода на постројењу Водозахват I. за 2021. годину

Амонијак (NH3) - МДК  mg/l 0,05
Улаз - сирова вода mg/l 0,628
Излаз - кондиционирана вода mg/l 0,011
Степен умањења % 98,300
Гвожђе (Fe) - МДК mg/l 0,300
Улаз - сирова вода mg/l 0,500
Излаз - кондиционирана вода mg/l 0,029
Степен умањења % 94,100
Арсен (As) - МДК mg/l 0,010
Улаз - сирова вода mg/l 0,123
Излаз - кондиционирана вода mg/l 0,008
Степен умањења % 93,100


 

Квалитет воде за пиће - Кондиционирана сирова вода на постројењу Водозахват II. за 2021. годину

Амонијак (NH3) - МДК  mg/l 0,05
Улаз - сирова вода mg/l 0,494
Излаз - кондиционирана вода mg/l 0,008
Степен умањења % 98,400
Гвожђе (Fe) - МДК mg/l 0,300
Улаз - сирова вода mg/l 0,389
Излаз - кондиционирана вода mg/l 0,033
Степен умањења % 91,600
Арсен (As) - МДК mg/l 0,010
Улаз - сирова вода mg/l 0,102
Излаз - кондиционирана вода mg/l 0,003
Степен умањења % 97,000

 

Квалитет воде за пиће - Кондиционирана сирова вода на постројењу Бачки Видогради за 2021. годину

Амонијак (NH3) - МДК  mg/l 0,05
Улаз - сирова вода mg/l 0,562
Излаз - кондиционирана вода mg/l 0,017
Степен умањења % 97,000
Гвожђе (Fe) - МДК mg/l 0,300
Улаз - сирова вода mg/l 0,554
Излаз - кондиционирана вода mg/l 0,034
Степен умањења % 93,900
Арсен (As) - МДК mg/l 0,010
Улаз - сирова вода mg/l 0,101
Излаз - кондиционирана вода mg/l 0,010
Степен умањења % 90,400