Upravljanje

Delatnost vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda je delatnost od posebnog životnog interesa za celokupno stanovništvo, privredne subjekte i ustanove na nivou grada Subotica.

Skupština Grada Subotica, koja te životne interese u ime svih građana zastupa, tu delatnost je poverila JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica na upravljanje, organizaciju i funkcionisanje.

Kontrolnu funkciju upravljanja i materijalno – finansijskog poslovanja preduzeća Grad vrši putem Nadzornog odbora.

Uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole i upravljanja rizicima interno se u preduzeću kontroliše putem internog revizora i za to obrazovane radne grupe.

Menadžment JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica čine direktor, izvršni direktor za resor proizvodnje, izvršni direktor za resor finansija, izvršni direktor za resor kontrole i izvršni direktor za resor investicija i razvoja. Njegova upravljačka funkcija vrši se putem četri resora: resora proizvodnje, resora finansija, resora kontrole i resora investicija i razvoja.

Šema upravljanja