Финансије

2021

Назив документа Преузимање
Напомене уз финансијски извештај за 2021
Извештај независног ревизора за 2021
Извештај о пословању 2021
Финансијски извештај за 2021. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о осталом резултату
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама на капиталу

2020

Назив документа Преузимање
Напомене уз финансијски извештај за 2020
Извештај независног ревизора за 2020
Финансијски извештај за 2020. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о осталом резултату
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама на капиталу

2019

Назив документа Преузимање
Напомене уз финансијски извештај за 2019
Извештај независног ревизора за 2019
Финансијски извештај за 2019. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о осталом резултату
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама на капиталу

2018

Назив документа Преузимање
Напомене уз финансијски извештај за 2018
Извештај независног ревизора за 2018
Финансијски извештај за 2018. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о осталом резултату
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама на капиталу

2017

Назив документа Преузимање
Напомене уз финансијски извештај за 2017
Извештај независног ревизора за 2017
Финансијски извештај за 2017. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о осталом резултату
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама на капиталу

2016

Назив документа Преузимање
Напомене уз финансијски извештај за 2016
Извештај независног ревизора за 2016
Финансијски извештај за 2016. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о осталом резултату
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама на капиталу

2015

Назив документа Преузимање
Напомене уз финансијски извештај за 2015
Извештај независног ревизора за 2015
Финансијски извештај за 2015. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о осталом резултату
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама на капиталу

2014

Назив документа Преузимање
Финансијски извештај за 2014
Извештај независног ревизора за 2014
Финансијски извештај за 2014. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о осталом резултату
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама на капиталу

2013

Назив документа Преузимање
Финансијски извештај за 2013
Извештај независног ревизора за 2013
Финансијски извештај за 2013. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Захтев за регистрацију финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама о капиталу
 • Статистички анекс

2012

Назив документа Преузимање
Финансијски извештај за 2012
Извештај независног ревизора за 2012
Финансијски извештај за 2012. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Захтев за регистрацију финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама о капиталу
 • Статистички анекс

2011

Назив документа Преузимање
Финансијски извештај за 2011
Извештај независног ревизора за 2011
Финансијски извештај за 2011. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Захтев за регистрацију финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама о капиталу
 • Статистички анекс

2010

Назив документа Преузимање
Финансијски извештај за 2010
Извештај независног ревизора за 2010
Финансијски извештај за 2010. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Захтев за регистрацију финансијског извештаја
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама о капиталу
 • Статистички анекс

2009

Назив документа Преузимање
Финансијски извештај за 2009
Извештај независног ревизора за 2009
Финансијски извештај за 2009. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама о капиталу
 • Статистички анекс

2008

Назив документа Преузимање
Финансијски извештај за 2008
Извештај независног ревизора за 2008
Финансијски извештај за 2008. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама о капиталу
 • Статистички анекс

2007

Назив документа Преузимање
Финансијски извештај за 2007
Извештај независног ревизора за 2007
Финансијски извештај за 2007. годину са прегледом исказаних позиција:
 • Биланс стања
 • Биланс успеха
 • Извештај о токовима готовине
 • Извештај о променама о капиталу
 • Статистички анекс