Finansije

2020

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomene uz finansijski izveštaj za 2020
Izveštaj nezavisnog revizora za 2020
Finansijski izveštaj za 2020. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu

2019

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomene uz finansijski izveštaj za 2019
Izveštaj nezavisnog revizora za 2019
Finansijski izveštaj za 2019. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu

2018

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomene uz finansijski izveštaj za 2018
Izveštaj nezavisnog revizora za 2018
Finansijski izveštaj za 2018. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu

2017

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomene uz finansijski izveštaj za 2017
Izveštaj nezavisnog revizora za 2017
Finansijski izveštaj za 2017. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu

2016

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomene uz finansijski izveštaj za 2016
Izveštaj nezavisnog revizora za 2016
Finansijski izveštaj za 2016. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu

2015

Naziv dokumenta Preuzimanje
Napomene uz finansijski izveštaj za 2015
Izveštaj nezavisnog revizora za 2015
Finansijski izveštaj za 2015. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu

2014

Naziv dokumenta Preuzimanje
Finansijski izveštaj za 2014
Izveštaj nezavisnog revizora za 2014
Finansijski izveštaj za 2014. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama na kapitalu

2013

Naziv dokumenta Preuzimanje
Finansijski izveštaj za 2013
Izveštaj nezavisnog revizora za 2013
Finansijski izveštaj za 2013. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama o kapitalu
 • Statistički aneks

2012

Naziv dokumenta Preuzimanje
Finansijski izveštaj za 2012
Izveštaj nezavisnog revizora za 2012
Finansijski izveštaj za 2012. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama o kapitalu
 • Statistički aneks

2011

Naziv dokumenta Preuzimanje
Finansijski izveštaj za 2011
Izveštaj nezavisnog revizora za 2011
Finansijski izveštaj za 2011. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama o kapitalu
 • Statistički aneks

2010

Naziv dokumenta Preuzimanje
Finansijski izveštaj za 2010
Izveštaj nezavisnog revizora za 2010
Finansijski izveštaj za 2010. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama o kapitalu
 • Statistički aneks

2009

Naziv dokumenta Preuzimanje
Finansijski izveštaj za 2009
Izveštaj nezavisnog revizora za 2009
Finansijski izveštaj za 2009. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama o kapitalu
 • Statistički aneks

2008

Naziv dokumenta Preuzimanje
Finansijski izveštaj za 2008
Izveštaj nezavisnog revizora za 2008
Finansijski izveštaj za 2008. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama o kapitalu
 • Statistički aneks

2007

Naziv dokumenta Preuzimanje
Finansijski izveštaj za 2007
Izveštaj nezavisnog revizora za 2007
Finansijski izveštaj za 2007. godinu sa pregledom iskazanih pozicija:
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Izveštaj o promenama o kapitalu
 • Statistički aneks