јун
2018
5

ПИЈАЋА ВОДА – ЗДРАВА ХРАНА ОД РАНОГ ДЕТИЊСТВА!

Конференција поводом Европске недеље одрживог развоја у Суботици

Поводом обележавања Европске недеље одрживог развоја и Светског дана заштите животне средине, у Великој већници Градске куће, у организацији ЈКП „Водовод и канализација“ одржана је у понедељак, 4. јуна 2018. године конференција под називом „Вода за одрживи развој“. Конференција је организована са циљем да укаже на значај очувања водних ресурса и рационалне потрошње воде. Иако су међу учесницима конференције били представници локалне самоуправе, других јавних предузећа и установа, посебна пажња била је посвећена најмлађим потрошачима, ђацима суботичких основних школа.

- Желимо што више да едукујемо децу, наше будуће генерације о очувању водних ресурса. Циљ нам је да им укажемо на проблем нерационалне потрошње воде и значај очувања наших површинских вода. Рационална потрошња воде требало би да има континуитет. Како због раста цене воде, тако и због едукације доказано је да грађани све рационалније троше воду. Сваки дан би требало да размишљамо како да што мање воде потрошимо, како да је рационално користимо, а напредак и развој технологије су то омогућили - поручио је Глигор Гелерт, процесни менаџер у ЈКП „Водовод и канализација“, отварајући ову конференцију.

Излагање Тивадара Бунфорда, председника Скупштине Града Суботице
ВОДА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ – РЕСУРСИ ВОДЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА САДАШЊЕ, АЛИ И БУДУЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Пре свега, желим да Вас информишем да се Европска недеља одрживог развоја обележава пригодним манифестацијама сваке године од 30. маја до 5. јуна. Ова иницијатива раширена је широм Европе, подстиче и чини видљивим активности, пројекте и догађаје који промовишу одрживи развој и глобалне циљеве одрживог развоја. Претходних година успешно је представљено 4.031 активности у 30 држава. Од данас су Град Суботица и њено Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ заједно са свима Вама партнери у остваривању тих циљева.

Данашњи дан смо посветили води као једном од најзначајнијих ресурса за живот и рад на нашој планети Земљи. Ја желим да укажем на то да се наш Град одговорно понаша према води и веома скупоценим и сложеним системима који  обезбеђују да се сирова вода црпи из дубоких подземних издани, да се она прерађује до нивоа пијаће воде по европским нормама квалитета, да се контролише њен квалитет и дистрибуира до свих потрошача, а да се након употребе у домаћинствима, вртићима, школама и другим установама и индустрији она одводи канализационом мрежом и пречишћава на градском пречистачу, како би као таква дошла до језера Палић. Такође, један од циљева је да се и у околним насељима изграде фабрике воде и пречистачи отпадних вода, како би се спречило загађивање околних речица и водотокова.

Претходно сам напоменуо да се наш Град одговорно понаша према води.

Овде желим да наведем неке од кључних одлука и пројеката које је донела градска власт у сарадњи са ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у последњих 30-так година, значи у новијој историји Суботице:

 1. Изворишта, бунари и водоводна мрежа насеља која окружују Суботицу су одлуком Града Суботице дати на бригу суботичком Водоводу. На тај начин је обезбеђено да се професионално, стручно и оперативно – мајсторски ти водоводи дограђују, одржавају и да се свакодневно лабораторијски контролише квалитет воде за пиће
 2. Сваке године се врши регенерација исцрпљених бунара и буше 2 нова – јер се морају обезбедити довољне количине здраве пијаће воде. Град и потрошачи и у периоду највећих врућина не смеју остати жедни.
 3. На централном градском изворишту према Келебији изградили смо Фабрику воде, која пре уласка у водоводну градску мрежу из сирове воде значајно смањује штетне састојке: арсен, амонијак и гвожђе и тако обезбеђујемо квалитетну здраву воду за пиће за око 80% потрошача. У наредне две године биће изграђена још једна Фабрика воде на другом градском изворишту, која ће обезбедити исто такву воду за преостали део потрошача у МЗ Нови град, Мали и Велики Радановац и Палић.
 4. Први пречистач отпадних вода у старој Југославији је изградила Суботица, али он није имао довољно капацитета, нарочито у кишним данима када су падавине интензивније. На његовом месту у првој деценији XXI века изграђен је и функционише нови, савремени Пречистач, који сада има довољне капацитете и који из отпадних вода значајно умањује штетне састојке, а најзначајнији су фосфор и азот. То је велики допринос еколошкој заштити језера Палић.
 5. У претходних неколико година значајно смо улагали у реконструкцију и изградњу нове магистралне и секундарне водоводне мреже, као и у колекторску и секундарну канализациону мрежу, што ћемо чинити и убудуће. Тиме испуњавамо основни циљ – да је здрава пијаћа вода, одвођење и пречишћавање отпадних вода као урбана, цивилизацијска потреба доступна грађанима, привреди и установама у XXI веку.

Суботица, као ОТВОРЕНИ град је све ово постигла градећи мрежу партнерства и сарадње, пре свега са својим грађанима и корисницима ових значајних животних услуга, са покрајинским и државним органима, са широком мрежом научних, истраживачких, образовних и финансијских институција и асоцијација, са суседним државама и градовима јер нас границе спајају, а не деле.

Спаја нас и заједнички водоносни подземни ресурс – јер се из њега снабдевају водом све земље и градови подунавско – карпатског региона.

На крају, желим да Вас упознам и са једном од кључних реченица из Европске повеље о води: Вода је опште наследство чију вредност морају сви познавати. Задатак је сваког да са њом економише и да је брижљиво користи! Данас, са свим учесницима овог скупа, а нарочито децом, почињемо да решавамо овај задатак!

Излагање Глигор Гелерта, процесног менаџера ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица
ВОДУ НИСМО НАСЛЕДИЛИ ОД СВОЈИХ ПРЕДАКА – ДА БИ ЈЕ ПОЗАЈМЉИВАЛИ ОД СВОЈИХ ПОТОМАКА !

За наше, суботичко Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“, ово је један од најважнијих, али и најлепших дана у оквиру планираних годишњих активности, када у истој недељи обележавамо Европски дан одрживог развоја и Светски дан заштите животне средине. Задовољство је тим пре веће, јер је ово дан када Ви са нашим предузећем и Градом остварујете сарадњу – партнерство и на тај начин сви заједно градимо један мост разумевања и поверења према грађанима Суботице, али и шире. Од давнина људи су трагали за водом као једним од основних извора живота, који је неопходан за опстанак свих живих бића на нашој планети. Прве људске насеобине су биле везане за изворишта воде као основ за опстајање и живот и рад, уопште. То природно благо је и данас једнако значајно као и милионима година уназад, с тим да је тај значај за људску врсту још и већи, јер су потребе за водом сваког људског бића појединачно увећане неколико стотина пута. Вода је у нама и око нас, али нам у последње време ипак измиче. Због тога, иако вода чини око 70% биосфере, данас у XXI веку можемо рећи да је вода природно благо непроцењиве вредности и чиста енергија која се не може ничим заменити. Вода је и здрава храна од раног детињства!

У нашем граду, становништво, привреда и установе, користе подземну воду као извор снабдевања. Вода коју ми користимо налази се у II и III водоносном слоју, тј. на дубинама од око 200 метара. Ови слојеви настају тако што свака кап воде „путује“ до тих дубина неколико хиљада година са обронака Алпа и Карпата, а ми  их потрошимо у неколико секунди. Разумећете онда да прихрањивање овог драгоценог ресурса свакодневно губи битку са потрошњом воде која је често ненаменска, нерационална и расипничка. У неколико последњих деценија, у овом делу Србије, али и читаве панонске низије, статички ниво воде је опао за око пет метара. Ако би се овакав тренд исцрпљивања ресурса наставио, то би био чин несавесне бриге наше  за све будуће генерације. У том смислу наша одговорност је огромна, а Ви сте од данас у прилици да део те одговорности преузмете. Тај део одговорности захтева од Вас да стекнете што више знања и чињеница о општем значају воде, али и одговоре на нека питања, како би утицали на Ваше другаре и родитеље, као што су на пример:

 • Најсигурније по здравље људи је снабдевање водом из јавног водовода, јер се та вода као сирова прерађује у Фабрикама воде да би била питка, свакодневно се контролише квалитет воде и редовно одржава водоводна мрежа која ту здраву, питку воду доводи до кућних славина;
 • Вода није скупа, иако постоји мишљење већине потрошача да она то јесте. Хиљаду литара воде је још увек јефтиније од једног литра минералне воде или флаше пива, и Водовод је доноси под одговарајућим притиском и квалитетом до удаљених улица, али и на спратове зграда у којима станујете;
 • Водоводна мрежа у Суботици је дуга близу 600 километара, док је канализациона око 310;
 • Скоро 90% Суботичана се у граду и приградским насељима снабдева преко јавног водовода
 • Када се питка вода употреби у Вашем домаћинству, у фабрикама, након киша или услед топљења снега и дође у додир са земљаним или асфалтираним површинама, она постаје отпадна или атмосферска вода и путем канализационе мреже  и сливника на путевима се одводи на градски пречистач отпадних вода;
 • На градском пречистачу се из такве воде механичким, хемијским и биолошким путем отклањају нечистоће, масноће и штетне хемикалије, као што су на пример фосфор и азот, док се из муља као нуспродукта пречишћавања, производи здрава, такозвана „ЗЕЛЕНА“ електрична енергија;
 • Након прераде отпадне воде, иста се пречишћена упушта у језеро Палић, као реципијент или водопријемник.

На тај начин се у Суботици заокружује природни ток воде.

Мајда Адлешић - програм менаџер Пројекта „Водни агент Дунавске регије“
УЛОГА ВОДЕ У ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ – ПРЕВЕДЕНА НА ЈЕЗИК МАЛИШАНА

Презентујући пројекат, Мајда Адлешић је истакла: Уколико затворе славине приликом сапуњања руку у школи, ова деце штеде до трећину утрошене воде. И то могу сама практично да виде на својим славинама, пошто су на њих у оквиру овог пројекта постављени мерачи. Уз то, улога воде у одрживом развоју преведена је на језик малишана на овој конференцији, а ве то у сарадњи између локалног Водовода, парламента и Агенције Водни агент која делује на подручју Дунавске регије.

„Мислим да ће деца изаћи из овог пројекта можда не са промењеном свешћу, али са доста информација о томе како малим променама свакодневног понашања ми можемо да направимо велику промену у томе да рационално трошимо воду, да је мање загађујемо и да научимо да је рециклирамо, поново трошимо на много смисленији и паметнији начин.“

При крају конференције, деца су могла у кратком документарном филму да виде како изгледа пут воде од њеног изворишта до места где је ми употребљавамо, па све до њеног пречишћавања и поновног успостављања циклуса воде у природи. Путем специјализованог едукационог возила „Водне станица“ које је било постављено у центру града деца су видела све што иначе нико од нас не види осим људи који се тиме професионално баве. То су све инсталације водовода, канализације и кућне инсталације. У три радионице деца су имала прилику да сами покушају да раставе и поново саставе водоводну и канализациону инфраструктуру, да сазнају где се и како расипа вода, како се она рециклира за поновну употребу и како се здраво употребљава вода приликом прања веша и посуђа, без употребе хемикалија.

У оквиру програма обележавања Светског дана заштите животне средине, сви заинтересовани грађани су имали прилику у уторак, 5. јуна да у 8, 10 или 12 часова посете Централни градски комплекс водоснабдевања – Водозахват I или Постројење за пречишћавање отпадних вода, где су их запослени у овом јавно-комуналном предузећу упознали са процесом прераде сирове воде, њене дистрибуције до славина потрошаћа, каналисањем, те третманом на градском Пречистачу.

Линкови на медијске прилоге:

http://rtv.rs/sr_ci/vojvodina/backa/stednja-i-zastita-vode-za-suboticke-malisane_924090.html

http://yueco.rs/odrzana-konferencija-voda-za-odrzivi-razvoj/

https://www.youtube.com/watch?v=uHDor501Spk

http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=4761&slider=off&lg=sr

https://www.subotica.com/vesti/odrzana-konferencija-na-temu-ocuvanja-vodnih-resursa-i-racionalne-potrosnje-vode-id32163.html

https://www.subotica.info/2018/06/04/voda-za-odrzivi-razvoj

https://www.magyarszo.rs/hu/3695/vajdasag_szabadka/184288/Semmivel-sem-p%C3%B3tolhat%C3%B3.htm

http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11894