jan
2019
21

U OVOJ GODINI NAJVAŽNIJI “FABRIKA VODE” I KANALIZACIJA NA PALIĆU

Razgovor s povodom: Đerđ Šugar, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija”

                   Izgradnja postrojenja za preradu pitke vode na “Vodozahvatu II” je počela i nastaviće se na proleće a za palićku kanalizaciju ispunjeni su uslovi i čeka se raspisivanje javne nabavke. Za “Vodovod i kanalizaciju” od 2020. počinje otplata kredita uzetog za unapređenje vodnih sistema grada, što će umanjiti ionako skromne mogućnosti preduzeća za sopstvena ulaganja.

                   Osnovna delatnost Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” je proizvodnja i distribucija pitke vode i odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, i u tom pogledu u 2018. godini ovi zadaci su uspešno realizovani. Osim ispunjavanja tih obaveza, ušlo se, zajedno sa gradom i uz pomoć kredita i donacija, i u značajne investicije, u kojima je “Vodovod” partner i učesnik u izgradnji druge po redu “fabrike vode” u Subotici, na lokaciji “Vodozahvata II”, kao i kanalizacije na Paliću čija realizacija se očekuje da počne u ovoj, 2019. godini.

                   “Za naše preduzeće prethodna godina je bila uspešna u poslovnom i finansijskom pogledu i sa materijalnog aspekta se situacija poboljšala, mada smo još daleko od neke koju bi nazvali idealnom. Naime, od 1. decembra 2018. cena vode izjednačena je za sve kategorije potrošača, prema ugovornoj obavezi sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), koju smo preuzeli uzimanjem kredita za izgradnju novog gradskog uređaja za prečišćavanje otpadne vode. Što se tiče naših planova koji su bili za prošlu godinu, istakao bih, osim početka gradnje “fabrike vode”, bušenje dva bunara – jednog u naselju Mala Bosna, pored postojećeg koji je bio jako star i da bi osigurali vodosnabdevanje u tom mestu, i jednog bunara na “Vodozahvatu I”, za poboljšanje kapaciteta. Grad je uložio 26,8 miliona dinara, a osim toga finansirao vodovod na Makovoj sedmici, na Nosi i u mesnoj zajednici Zorka i deo kanalizacije u Hipodromskoj ulici u Subotici, gde je od 3,9 miliona dinara polovina bila pokrajinskih sredstava”, kaže direktor Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Đerđ Šugar, rezimirajući 2018. godinu. Ovde treba dodati i pilot-postrojenje za skidanje arsena iz pitke vode na Bikovu, koje je donirala mađarska vlada, a probni rad je dao dobre rezultate i očekuje se u ovoj godini da dospe u fazu u kojoj će biti moguće priključenje postrojenja na distributivnu mrežu. 

Prečistaču potrebno održavanje

Na pitanje koliko je “Vodovod” bio u mogućnosti da ulaže iz sopstvenih fondova, direktor preduzeća navodi da je to bilo 25 miliona dinara, pedeset odsto iznosa namenjenog u ovoj godini za obnavljanje takozvanog “peskolova” na gradskom prečistaču otpadnih voda, dok je drugi deo finansirala lokalna samouprava iz budžeta.

                   “Peskolov je važan jer pesak nanosi štetu hidromašinskoj opremi i imali smo zbog toga dve havarije, tako da je u rekonstrukciju uloženo zajedno sa gradom 50 miliona dinara, a toliko je predviđeno i u 2019. i lokalna samouprava je ta sredstva planirala u budžetu. Što se tiče uređaja, sa njegovim funkcionisanjem možemo generalno da budemo zadovoljni, on ispunjava sve što se od njega očekuje, ali on je u neprekidnom radu od 2009. godine, ali ne treba zaboraviti da je radni vek hidromašinske opreme osam godina i da je prošao. To ne znači da će uređaj posle tog perioda stati, ali su potrebna ulaganja u investiciono održavanje, koja mi sami, kao javno komunalno preduzeće, ne možemo da obezbedimo. Da nemamo kreditne obaveze, mi bi ta sredstva usmerili u održavanje, ali ovako moraju da se nađu mogućnosti, jer vreme prolazi i što se više čeka, biće potrebna i veća ulaganja”, kaže Đerđ Šugar.

                   Na sve te priče o “katastrofalnom situaciji na prečistaču”, direktor “Vodovoda i kanalizacije” odmahuje rukom i kaže da je preduzeće i u prethodnoj godini preduzelo niz aktivnosti da upozna javnost sa pravim stanjem i da će to nastaviti i u ovoj godini.

                   “Mi smo napravili interni plan i izračunali da bi u uređaj, da se zameni sve ono što u normalnom procesu rada posle toliko godina treba da se zameni, bilo neophodno uložiti između 2,5 i 3 miliona evra, u ovom trenutku. Do kada – ne postoji rok, prečistač će i dalje raditi, samo će, logično, iznos morati da bude veći. Inače, da smo izjednačili cenu vode za široku potrošnju i industriju 2014. godine, onako kako je EBRD zahtevala, imali bi ta sredstva – taman toliko smo izgubili, ali je banka dala saglasnost da to prolongiramo“, objašnjava Šugar.

Cena vode

Da Subotičani, navodno, piju najskuplju vodu iz gradskog vodovoda u Srbiji, tvrdnja je koja često može da se čuje među građanima i na društvenim mrežama. Koliko je to tačno, pitali smo direktora Javnog komunalnog preduzeća:
„Od 1. decembra cena vode je sa 99 dinara povećana na 112 dinara, bez PDV-a. Kada je u pitanju njeno formiranje, sve zavisi od toga koja tehnologija se primenjuje i šta je potrebno da bi imali kvalitetnu pijaću vodu – mi treba da imamo „fabrike“ za kondicioniranje i zato imamo tu cenu. Neki gradovi ili imaju kvalitetnu i po Pravilniku ispravnu vodu, drugi nemaju tretman i piju takvu vodu kakvu piju. Osim toga, imamo i osetljiv recipijent za otpadnu vodu, Palić, zbog čega je potreban kompleksan prečistač, a to sve određuje cenu vode. Ko nema tako složenu tehnologiju prerade i prečistač, naravno, treba da ima i manju cenu“, kaže Đerđ Šugar. 

               Javno komunalno preduzeće putem Grada posle prečistača ušlo je u novi kredit od 11 miliona evra kod EBRD radi realizacije Projekta za unapređenje vodnih sistema zgrada, poznatog po skraćenici „SWUP“. Izgradnja kolektora i magistralne mreže su realizovani i iz tog programa ostao je još najveći zahvat – uređaj za kondicioniranje vode na „Vodozahvatu II“, koji treba da obezbedi da u kompletnoj gradskoj mreži nivo arsena, gvožđa i amonijaka bude sveden na meru koja je predviđena Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode.

                   „Radovi su počeli jesenas izgradnjom rezervoara a izvođači su konzorcijum firmi „Sade“ iz Beograda“, „Veolija Voter“ iz Francuske i Građevinskog preduzeća „Graditelj“ iz Novog Sada. Ugovor je potpisan 18. avgusta 2017. godine sa rokom završetka od dve godine, koji ističe krajem 2019-te, ali je moguće da će banka izvođaču produžiti rok s obzirom na to koliko je kod nas potrebno vremena da bi se izdejstvovale sve dozvole, tako da bi početak rada mogao da se očekuje u aprilu ili maju 2020. Značajno je da će tu biti i crpna stanica, što će, uz već postojeću na severu grada, omogućiti ujednačenost pritiska u mreži, a kapacitet na vodozahvatu će biti 80 litara u sekundi i biće dovoljan za snabdevanje Palića i Radanovca prečišćenom vodom za piće. To će biti prva faza izgradnje, uz mogućnost da u budućnosti, kada Paliću kao turističkoj destinaciji bude neophodno više vode, da se kapacitet poveća dvostruko, na 160 litara u sekundi“, kaže direktor Đerđ Šugar.

                   Sa krajem ove godine završava se otplata kredita za izgradnju gradskog prečistača otpadnih voda, a od 2020. „Vodovod“ čeka preuzimanje vraćanja kredita za Projekat za unapređenje vodnih sistema grada (SWUP), koji će se plaćati do 2024. godine u dve rate godišnje u ukupnom iznosu od oko 1,2 miliona evra. To će predstavljati problem za likvidnost preduzeća i za sada je još neizvesno kako će se „Vodovod“ sa njim izboriti. Tačno je da u nove objekte nisu potrebna velika ulaganja, ali ukoliko se zanemare više godina, jer za to neće biti mogućnosti, kasnije će održavanje i rekonstrukcija stajati veoma mnogo.

                   Donacija nemačke vlade putem KFW banke od 6,5 miliona evra za poboljšanje stanja na Paliću i Ludašu predstavljala je obavezu za subotički „Vodovod“ da pruži garanciju da će se najmanje 700 domaćinstava na Paliću priključiti na kanalizacionu mrežu kada bude izgrađena i da pripremi projektnu dokumentaciju sa dozvolama.

                   „Svoje obaveze smo ispunili i sve smo predali konsultantu kojeg je krajem 2018. izabrala KFW banka. Kada će početi radovi, na to ne možemo da utičemo ali očekujemo da će u 2019. da bude objavljena javna nabavka i počne izgradnja kanalizacije, a mi da izvođača uvedemo u posao“, kaže Đerđ Šugar.

Miodrag Radojčin