feb
2019
21

POSLOVODSTVO SA MEDIJIMA U OBILASKU GRADILIŠTA „FABRIKE VODE II“ U SUBOTICI

Izgradnja ovog kompleksa postrojenja za tretman voda predstavlja poslednju fazu realizacije Projekta za unapređenje vodnog sistema grada Subotice (SWUP). Realizacijom ove investicije svi korisnici usluga u gradu, na Radanovcu i Paliću, pored Bačkih Vinograda gde se sirova voda unazad više od dve godine tretira, imaće na raspolaganju dovoljne količine i pod odgovarajućim pritiskom, kvalitetne zdrave pijaće vode.

Posle zimske pauze, radnici konzorcijuma koji čine firme „Sade“ iz Beograda, „Veolija Voter“ iz Francuske i Građevinsko preduzeće „Graditelj“ iz Novog Sada, na „Vodozahvatu II“, na takozvanim „Magnetnim poljima“, nastavili su poslove započete u oktobru prošle godine. Reč je o poslednjem od poslova u okviru realizacije Projekta za unapređenje vodnih sistema grada, poznatog po skraćenici „SWUP“. U pitanju je nova „fabrika vode“, gde će se ona kondicionirati i oslobađati od gvožđa, arsena i amonijaka.

„Ova fabrika vode treba da obezbedi kompletnoj gradskoj mreži, koja sada ima 90 odsto prečišćene vode sa „Vodozahvata I“, da nivo arsena, gvožđa i amonijaka bude sveden na meru koja je predviđena Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode. Javno komunalno preduzeće putem Grada ušlo je u novi kredit sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) od 11 miliona evra, ugovor je potpisan 23. oktobra 2017. i rok za završetak radova je dve godine“,rekao je novinarima koji su imali priliku juče da obiđu gradilište, direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, inženjer Đerđ Šugar.

Radi se u fazama, radovi teku po planu, i u toku je izgradnja rezervoara koji će imati 2500 kubnih metara, a podići će se i crpna stanica i upravna zgrada. no što je najvažnije jeste da će puštanjem ove „fabrike“ u rad, koja ima sličnu tehnologiju kao na „Vodozahvatu I“, biti rešeno snabdevanje prečišćenom i zdravom vodom Radanovca i Palića, a nova crpna stanica omogućiće da u čitavom gradu budu ujednačeni pritisci u mreži. Kapacitet „Vodozahvata II“ biće 80 litara u sekundi, što je oko pet puta manje nego na „Vodozahvatu I“, ali će biti dovoljno za sve stanovnike ovog područja i potrebe Palića kao turističkog centra.

„Postoji mogućnost, ukoliko se ukaže potreba i zahtevi Palića kao turističkog odredišta postanu veći, da se taj kapacitet i duplira u narednih 10-15 godina, na 160 litara u sekundi. Što se tiče roka završetka, on neće zavisiti od nas, jer banka diktira uslove, a postoji verovatnoća, s obzirom da će to biti jesen i da će biti potrebno ispiranje i probni rad, da se on produži za nekoliko meseci. Kod ovakvih objekata to je uobičajeno, a treba računati i tokom probnog rada od godinu dana da će biti potrebne i analize vode i dozvola Ministarstva pre puštanja u rad“,rekao je Đerđ Šugar.

Obilazak gradilišta organizovan je 21. februara 2019. godine sa ciljem obaveštavanja javnosti o toku realizacije ovog značajnog i složenog komunalno vodoprivrednog zahvata.