авг
2019
30

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПАЛИЋУ

Од понедељка, 26. августа 2019. године Град Суботица и ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица, у својству инвеститора, организовале су почетак радова на изградњи канализационе мреже на Палићу. У наредних осам месеци Грађевинско предузеће „Градитељ НС“ из Новог Сада, најповољнији извођач радова на основу јавног конкурса, изградиће у овом насељу 15 километара гравитационе канализационе мреже и пет километара транзитног потисног вода којим ће се прикупљена отпадна вода из овог насеља транспортовати до слива Колектора VII и градског пречистача отпадних вода. Ове инвестиције у оквиру ширег пројекта Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш финансирају се из донацијских средстава Владе Републичке Немачке путем KfW Банке, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС.

У почетној фази, од понедељка су пет екипа извођача радова започеле изградњу  канализације у следећим деловима улица, која ће трајати до:

  • Козарачка, до 31. августа 2019.
  • Николе Тесле, до 07. септембра 2019.
  • Партизанска, до 10. септембра 2019.
  • Јасеновачка, до 10. септембра 2019.
  • Језерска, до 15. септембра
  • Сутјеска, до 25. септембра 2019.
  • Марка Орешковића на укрштању са улицом Лопудска, до 25. септембра 2019.

У наведеним  деловима улица ће за време изградње доћи до обуставе саобраћаја, односно исти ће се одвијати путем суседних улица.

Након окончања радова у овој фази, изградња канализације ће се наставити  у другим деловима насеља Палић, у складу са пројектном документацијом и динамиком изградње.

Извођач радова, Грађевинско предузеће „Градитељ НС“ Нови Сад ће се трудити да ове радове изведе у што краћем року, како би се нормализовао саобраћај и услови живота и рада грађана, установа и привредних субјеката на траси изградње.

Укупна вредност Пројекта износи 6.500.000 €.

У структури улагања, 67% средстава намењено је за изградњу канализационе мреже насеља Палић и повезног потисног вода који ће будућу мрежу повезати са Уређајем за пречишћавање отпадних вода, док је 23,8% за изградњу заштитног појаса око језера Палић и Лудаш (озелењавање, изградња иснпекцијске и бициклистичке стазе), 6,2% за унапређење палићког пречистача отпадних вода и 3% средстава за биоманипулацију, тј. излов алохтоних врста рибе (инвазивне врсте које природно не припадају еко-систему језера Палић и Лудаш).

Процењујемо да ће се прва прикључења домаћинстава на канализациону мрежу моћи уговарати у ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица почетком следеће године.

Цена прикључка износи 27.021,38 РСД. Одобрава се попуст од 20% у случају авансног плаћања у целости. Могућност плаћања је и на 24 рате.