јун
2020
16

ЗДРАВА ВОДА У СВАКОМ ДОМАЋИНСТВУ - ПРИОРИТЕТ ГРАДА И ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ СУБОТИЦА

Изградња Постројења за прераду воде на другом централном градском изворишту водоснабдевања, Водозахвату II,  које треба да реши дугогодишње проблеме у снабдевању водом становника Палића, Радановца и Новог града, је завршено и  ускоро ће почети са пробним радом.  У његову изградњу уложено је 5.5 милиона евра финансираних путем кредита Европске банке за обнову и развој.
 
- Изградња постројења за прераду воде на другом централном градском комплексу водоснабдевања Водозахвата II на Магнетним пољима почела је у јесен 2017. године са роком завршетка од две године. Очекује нас још пробни рад постројења и потврда свих пројектованих перформанси, од којих је најзначајнија дозвола за почетак рада коју издаје Министарство здравља, на основу анализа завода за јавно здравље, који потврђује квалитет воде у објекту, на његовом излазу и у дистрибутивној мрежи, у делу града на Радановцу и Палићу – објашњава Ђерђ Шугар, директор ЈКП „Водовод и канализација“. - Филтер станица за третман сирове воде капацитета 80 литара у секунди, резервоар за балансирање потрошње воде од 2.500 кубика, црпна станица високог притиска од 200 литара у секунди и објекти за третман муља класификованог као инертан отпад, представљају најзначајнију изграђену инфраструктуру овог постројења. Технологија прераде воде је слична оној која се примењује на Водозахвату I који се налази у северном делу града, с тим да се неће примењивати техника гасног хлора која представља ризик. Квалитет излазне воде је смањен код арсена на седам микрограма по литру у односу на десет микрограма, који представља максималну дозвољену концентрацију у прерађеној води на основу правилника о здравственој исправности воде за пиће.
 

 

Рок за завршетак радова и пуштање постројења у пробни рад је померен из више разлога, а најзначајнији су они који се односе на дуготрајне процедуре издејствовања свих дозвола пре почетка извођења радова, као и успорен рад за време трајања протеклог ванредног стања.
 
Црпна станица високог притиска и резервоар за балансирање потрошње воде ће уз постојеће постројење на Водозахвату I омогућити уједначеност притиска у мрежи и довољне количине воде, која је обезбеђена бушењем и опремањем два додатна бунара на овом објекту, реализованих у претходним фазама овог пројекта.
 

- Морам напоменути и то да је овим чином завршена прва фаза изградње овог постројења, уз могућност да у будућности, када Палићу као туристичком центру буду неопходне веће количине воде, да се капацитети повећају двоструко са садашњих 80 литара у секунди на 160 литара у секунди – додаје директор.
 
Градилиште су прошле недеље обишли чланови техничке комисије који су добили су све материјале од извођача радова за доказ квалитета.
 
- Они ће сагледати шта треба и ако је безбедност на раду обезбеђена онда они издају своје мишљење суботичком грађевинском одељењу да се покреће пробни рад. Тај пробни рад може да траје пар месеци, то ће минимално сигурно толико узимати, а у закону је то ограничено на годину дана – објашњава Чаба Шанта. - Надамо се да, због те познате технологије коју смо већ применили на другом нашем водозахвату, да ту нећемо имати великих проблема. Оно што је интересантно за нас, то је тај нови део технологије, прерада муља и јако нас интересује какав ће бити резултат, да ли ће извођач радова са примењеном технологијом успети да достигне тај наш захтевани квалитет да тај отпад буде инертан и да се може одлагати на депонију.
 

Становници Новог града,  Палића и Радановца имаће здраву воду у чесмама за највише годину дана.
 
- Ради се о веома значајном пројекту за Град Суботицу, који је финансиран из зајма који је узет од стране града од Европске банке за обнову и развој. Пројекат је сасвим у складу са Мастер планом развоја Палића и осим што обезбеђује пијаћу воду становницима Новог града, Палића и Радановца, доприноси још и квалитетнијој пијаћој води, јер захваљујући овоме нема више арсена у пијаћој води - нагласила је заменица градоначелника Тимеа Хорват. -  Увек смо се залагали за заштиту животне средине, и осим овог пројекта, подржали смо и пројекат са KfW банком, који је такође веома значајан за Палић. У току су радови на изградњи  12 километара канализационе мреже и ово је битан пројекат за Палић зато што је покривеност канализационом мрежом порасла са 35 одсто на 65 одсто тренутно а изградњом ових канализационих цеви можемо допринети  побољшању квалитета Палићког и Лудашког језера. Ова фабрика воде је значајна и ако се Палић буде туристички развијао и дође до потребе повећања капацитета овог простројења, она може да одговори свим захтевима.