Еко бајка
окт
2020
19

„ВОДА И ГРАД“ – ЕКО – БАЈКА ЗА XXI ВЕК

„ВОДА И ГРАД“ – ЕКО – БАЈКА ЗА XXI ВЕК „А VÍZ ÉS А VÁROS“ – XXI. SZÁZADBELI ÖKO - MESE „VODA I GRAD“ – ЕКО – BAJKA ZA XXI STOLJEĆE „WATER AND THE CITY“ – ECO – FAIRY TALE FOR THE 21. CENTURY

Још од 2001. године, у оквиру Стратегије бриге о потрошачима, ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица је осмислило и реализује Еколошко – едукативни пројекат „Aquarius – Водоноша града“.

У оквиру овог Пројекта наше предузеће, подржано од Скупштине Града Суботице, обраћа се млађим категоријама садашњих и будућих потрошача, код којих покушава да подстакне истраживачки и стваралачки однос према води, граду и суботичким језерима.

Поред деце, наизглед пасивно, у овом Пројекту учествују и њихови наставници и родитељи, чиме се круг одговорности значајно проширује, али и подиже ниво свеукупног односа и бриге према води.

Овакав однос треба да пробуди њихову свест и савест у вези одговорности према ресурсу воде који је тешко обновљив и којег треба заштити од прекомерне и нерационалне потрошње.

Такође, да се приликом посете објектима предузећа упознају са скупоценом техником и технологијом, али и потребној стручности и мајсторству, да воду производе, дистрибуирају је чисту и здраву до славина потрошача, да је након употребе као отпадну, сакупе, каналишу и пречисте, пре упуштања у језеро Палић.

Имајући у виду настале (ванредне) околности поводом пандемије Цорона вируса и мера заштите деце, које не омогућују организовану посету деце објектима, њихов рад у креативним и истраживачким радионицама и финале Пројекта – Квиз, приступило се адекватнијем концепцијском садржају реализације овог Пројекта у 2020. години који обухвата израду нове Еко-бајке „Вода и град“  са илустрацијама и текстом за децу предшколског и нижих разреда основних школа, родитеље и наставнике о пореклу, рационалној потрошњи и заштити воде за пиће и суботичким језерима која обухвата Пројекте града и ЈКП “ВиК” Суботица у сарадњи са EBRD и KfW банком.

Еко – бајку можете видети и чути на YouTube путем следећих линкова: