апр
2021
1

ПОМОЋ СРБИЈИ ДА УСКЛАДИ СВОЈЕ СИСТЕМЕ ЗА ВОДУ И ОТПАДНЕ ВОДЕ СА СТАНДАРДИМА EU

Текст објављени поводом Светског дана вода, преузети на основу сагласности и преведени са Интернет странице EBRD

https://www.ebrd.com/news/video/helping-serbia-align-its-water-and-wastewater-systems-with-eu-standards.html

Спречавање загађења и довођење канализације у више домаћинстава

У Србији се пречишћава мање од 10% отпадних вода, а Суботица је један од ретких градова са системима за пречишћавање отпадних вода у складу са EU стандардима.

Уз подршку Европске уније и Оквира за инвестиције западног Балкана, помогли смо граду да изгради нова постројења за пречишћавање воде и отпадних вода и да прошири канализацију и водоводну мрежу како би обухватио више домаћинстава.

Побољшани систем за пречишћавање отпадних вода такође спречава загађење језера Палић, једне од пет најбољих туристичких дестинација у земљи.