apr
2021
1

POMOĆ SRBIJI DA USKLADI SVOJE SISTEME ZA VODU I OTPADNE VODE SA STANDARDIMA EU

Tekst objavljeni povodom Svetskog dana voda, preuzeti na osnovu saglasnosti i prevedeni sa Internet stranice EBRD

https://www.ebrd.com/news/video/helping-serbia-align-its-water-and-wastewater-systems-with-eu-standards.html

Sprečavanje zagađenja i dovođenje kanalizacije u više domaćinstava

U Srbiji se prečišćava manje od 10% otpadnih voda, a Subotica je jedan od retkih gradova sa sistemima za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa EU standardima.

Uz podršku Evropske unije i Okvira za investicije zapadnog Balkana, pomogli smo gradu da izgradi nova postrojenja za prečišćavanje vode i otpadnih voda i da proširi kanalizaciju i vodovodnu mrežu kako bi obuhvatio više domaćinstava.

Poboljšani sistem za prečišćavanje otpadnih voda takođe sprečava zagađenje jezera Palić, jedne od pet najboljih turističkih destinacija u zemlji.