јун
2022
20

У СУБОТИЦИ ПО ТРЕЋИ ПУТ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ОТПАДНЕ ВОДЕ, КОМУНАЛНИ ЧВРСТИ ОТПАД И ОПАСАН ОТПАД

Град Суботица је од 14. – 16. јуна  2022. у организацији Удружења за технологију вода и санитарно инжењерство, Удружења водовода и канализације Србије и Института за хемију, технологију и металургију по трећи пут домаћин 51. међународној Конференцији “ОТПАДНЕ ВОДЕ, КОМУНАЛНИ ЧВРСТИ ОТПАД И ОПАСАН ОТПАД” у хотелу Патриа.

На конференцији се сваке године учесницима пружа могућност размене знања, искустава, као и упознавања нових научних достигнућа, трендова, могућности и пракси одрживог управљања у области отпадних вода, комуналних чврстих отпада и опасних отпада.

Конференцију су у Великој већници Градске куће говорима свечано отворили Председник Управног одбора и Председник Удружења Предраг Богдановић, Председник Скупштине Удружења Водовода и канализација Србије Небојша Јаковљевић, Заменик градоначелника града Суботице Имре Керн и Државни секретар у Министарству заштите животне средине Јакша Роберт, док је историјат развоја града Суботице као и језера Палић и Лудаш приказао Жика Рех, шеф Службе за заштиту животне средине и одрживи развој Локалне самоуправе, све то са освртом на сецесију, као упечатљивом архитектонском стилу града Суботице, који своје главне мотиве узима из природе.

Док је први дан главна тема предавања и постерких секција била Отпадна вода, други дан је већа пажња посвећена истраживањима и научним радовима из области комуналног чврстог отпада и опасног отпада, као једног од потенцијално највећих проблематика будућности.

“У прошлости су највећи проблем представљале отпадне воде, а у будућности ће тај проблем представљати комунални чврсти и опасан отпад”Изјавио је један од излагача.

Након теоријског дела конференције уследио је практични део где су у виду стручне екскурзије учесници били у могућности да посете Несанитарну депонију “Александровачка бара”, Регионалну санитарну депонију у Бикову и постројење за пречишћавање отпадних вода у Суботици.