окт
2022
27

И ОВЕ ГОДИНЕ СПРОВЕДЕН ПРОЈЕКАТ „АQUARIUS – ВОДОНОША ГРАДА“

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Суботица је и ове године организовало и спровело еколошко- едукативни пројекат „Аquarius – Водоноша града“. Пројекат „Аquarius – Водоноша града“ је идеална прилика да се оствари контакт са најмлађим суграђанима, како би им се кроз игру, предавања и разне обиласке указало на значај штедње воде, као и на значај заштите површинских и подземних вода. С обзиром да је заштита вода један врло опширан појам, ове године је акценат био на едукацији о очувања биодиверзитета и екосистема језера Палић и Лудаш. Пројекат „Аquarius- Водоноша града“  се одржава сваке године и подразумева учествовање ученика из две основне школе, једне из Суботице и једне из приградских насеља. Ове године је  учествовало преко 100 ученика из школа ОШ“Ђуро Салај“ из Суботице и ОШ“Петефи Шандор“ из Хајдукова. Поред ученика у пројекту су учествовала и деца предшколских установа „Наша радост“, која су кроз игре меморија и предавања, била у могућности да се упознају са биљним и животињским светом наших подручја. Пројекат се спровео у оквиру два дана.  Први дан пројекта су ученици имали прилику да послушају предавање о значају прераде воде за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода, да посете лабораторију за контролу квалитета воде за пиће и обиђу бунаре, филтерску салу и резервоар чисте воде новоизграђеног постројења за прераду воде за пиће на локалитету Водозахват II.

У организацији и реализацији пројекта је велику помоћ пружило и Јавно предузеће“ Палић – Лудаш“, које је омогућило да се други дан пројекта спроведе на локацији Визиторског центра у Хајдукову, где је ученицима приказан и пројекат „Еcolacus“, чија реализација представља врло битан корак ка очувању и побољшању биодиверзитета и квалитета воде у језерима Палић и Лудаш. Деци су, након предавања, подељени поклони у облику спортских врећа и флашица за воду, а потом је уследио излет око језера где су деца посетила подолска говеча, водене биволе и одслушала предавање о значају прстеновања птица. Пројекат је завршен групним фотографисањем испред зграде Визиторског центра.