okt
2014
10

Mehaničko čišćenje cevovoda na delu teritorije MZ Makova sedmica

U sklopu planskog, preventivnog održavanja distributivne vodovodne mreže, ekipa JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica je u četvrtak 9. oktobra 2014. godine na teritoriji MZ Makova sedmica vršila čišćenje cevovoda sa naknadnom dezinfekcijom.

Mehaničko čišćenje primenom hidrogela rađeno je na potezu od Ulice Ane Frank do Kikindske ulice, a u saradnji sa firmom O.K.F.T. Kft iz grada Algyő u Mađarskoj.