авг
2009
25

VODOVOD NA MEĐUNARODNOM SAJMU U SUBOTICI

Naše Javno komunalno preduzeće učestvovalo je na III Međunarodnom i regionalnom sajmu privrede – Subotica 2009 u danu predviđenom za predstavljanje JKP, u utorak, 25. avgusta 2009. godine.
Na zajedničkom štandu lokalne samouprave Grada Subotica – predviđenom za JKP kao izlagače prikazan je film o toku izgradnje novog Prečistača otpadnih voda Grada, kao i prezentacija ,,Tehnološka traka novog gradskog Prečistača". Takođe, deljen je lift-let ,,Company profile" i sprovedena je anketa o zadovoljstvu 50 korisnika (posetilaca) kvalitetom usluga koje im pruža naše Preduzeće.
U Sali za PRESS konferencije u periodu od 10 do 11 časova organizovana je prezentacija ,,Tehnološka traka novog gradskog Prečistača otpadnih voda". Ova prezentacija je bila veoma posećena zbog velikog interesa, kako stručne, tako i opšte javnosti. Među gostima, pored članova poslovodstva, upravnog i nadzornog odbora Preduzeća, ovoj prezentaciji su prisustvovali i g-đa Suzana Dulić, član Gradskog veća za komunalne delatnosti, Seker Matilda, rukovodilac gradskih službi, predstavnici Instituta Jaroslav Černi iz Beograda, Zavoda za vodoprivredu Subotica, direktori i tehničkih direktori pojedinih gradskih JP i JKP. Posebno ističemo veliku zainteresovanost subotičkih medija i dopisništava.