апр
2016
22

UNAPREĐENJE POKAZATELJA USPEŠNOSTI VODOVODA I PRIMENA DOBRIH PRAKSI

Sa benčmarking radionice iz Novog Sada

U Novom Sadu, 19. i 20. aprila 2016. godine održana je Početna bančmarking radionica u kojoj su pored predstavnika JKP vodovoda i kanalizacije iz bivših jugoslovenskih republika i Bugarske, učestvovali i predstavnici subotičkog Vodovoda i kanalizacije. Skup je organizovan od strane IAWD – Asocijacije voda podunavskih zemalja i IPM Srbija – Interinstitucionalne profesionalne mreže operatera voda.

O programu „Benčmarking“

Nakon zapaženog uspeha benčmarking aktivnosti u regionu Dunava tokom 2014. i 2015. godine, sprovedenih zahvaljujući zajedničkoj podršci vlada Austrije, Nemačke i Švajcarske, rad na međunarodnom benčmarkingu ViK preduzeća nastavlja se i tokom 2016. godine. Očekuje se da će međunarodni benčmarking postati redovna godišnja aktivnost preduzeća u regionu Dunava, po uzoru na zapadnoevropska preduzeća.

Ovaj program je nastavak projekta koji je bio ponuđen u okviru Dunavskog programa za vode – Međunarodne asocijacije voda podunavskih zemalja (IAWD) tokom 2014. i 2015. godine, u kome je preko 50 preduzeća uzelo učešće u cilju unapređenja organizovanja podataka o svom radu i mogućnosti poređenja svojih rezultata sa drugim preduzećima. Cilj programa je da podrži preduzeća u razumevanju operativnog učinka, trendova i faktora uticaja u poređenju sa drugim preduzećima iz ExYU i Zapadnoevropskih vodovoda. Ovaj program je primarno usmeremn na aktivnosti internog jačanja timova u preduzećima, pogotovo između različitih sektora, kao i promociju eksterne razmene znanja i međusobne podrške između preduzeća (razmena iskustava dobrih praksi).

„Put napred“

U okviru programa ove radionice, Valerija Tot Godo, direktorka subotičkog Vodovoda predstavila je slučaj (sporazum) partnerstva kompanija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Gradskog Vodovoda Budimpešta, koji se realizuje kao prvi pilot projekat u okviru Globalne alijanse partnerstava operatera voda/vodovoda GWOPA u okviru Programa Ujedinjenih nacija za ljudska naselja (UN – HABITAT). Cilj ovog Programa je znatno poboljšanje života za najmanje 100 miliona stanovnika naselja koja nemaju obezbeđene osnovne sanitarno – higijenske uslove življenja do 2020. godine.

Sporazum o partnerstvu između subotičkog i budimpeštanskog Vodovoda potpisan je 31. marta u Subotici. U Budimpešti su 7. aprila definisane tri konkretne aktivnosti vezane za pomoć budimpeštanskog subotičkom Vodovodu putem prenošenje znanja, iskustava, dokumenata, metoda i prikaza rada moderne opreme i informatičkih tehnologija, koje treba da se realizuju u narednih 14 meseci, a koje se odnose na:

  1. Upravljanje vanrednim prilikama/događajima
  2. Tehnička pomoć na detekciji curenja vode, snimanju i preciznom utvrđivanju nedostajućih podataka za mreže i metode za utvrđivanje neprihodovane vode
  3. Analiza sadašnje i razvoj modernije organizacije rada preduzeća.

Ovom prilikom, direktorka subotičkog Vodovoda istakla je i „temelje“ koji su preporučili naš Vodovod za partnerstvo u ovom Pilot projektu.: izgradnja prvog prečistača otpadnih voda u gradovima ExYu i novog savremenog 2012. godine sa proizvodnjom „ZELENE“ energije za sopstvene potrebe, centar udruživanja Vodovoda Regije, Vojvodine i bivše Jugoslavije, kontinuirana saradnja sa Vodovodima iz Srbije i Mađarske, izgradnja prve fabrike vode u podunavskom regionu, učlanjenje u IAWD i aktivno učešće u Dunavskom projektu za vode – benčmarkingu, upravljanju osnovnim infrastrukturnim sredstvima i energetskoj efikasnosti.

Vredna pažnje – iskustva dobre prakse

Posebna pažnja učesnika zavredila je nekoliko prezentacija na ovom dvodenvnom skupu, od kojih bi izdvojio:

·         BaSYS – Inovativni softver budućnosti za sigrnu infrastrukturu vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda koji je predstavio vodeći inžinjer nemačke firme „Barthauer“ koji obuhvata softver sa više povezanih modula u jednu platformu: planiranje, rad i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, registar kanala i vodova, testiranje i evaluacija stanja, planiranje sanacije i analiza ekonomičnosti, mobilno pribavljanje podataka, intranet i internet i upravljanje imovinom za infrastrukturne objekte. U razgovoru sa predstavnikom ove nemačke firme otvorena je mogućnost da se prvi pilot projekat u Srbiji realizuje u subotičkom Vodovodu i kanalizaciji.

·         Problematika i program za utvrđivanje gubitaka/neprihodovane vode u vodosnabdevanju– koje je predstavio Jurica Kovač iz Zagreba, inače savetnik IWA za neprihodovanu vodu. On je predstavio najnovije svetske trendove u domenu metodologije, načine analiziranja gubitaka vode, iznalaženje složenih rešenja kao i, konačno, kreiranje i sprovođenje strategije delovanja operatera Vodovoda na ovom planu. Takođe, u svojoj prezentaciji, predstavio je i metodologiju IWA – Svetske asocijacije voda za izradu analize gubitaka vode. Ova prezentacija je naročito značajna jer funkcionišemo u vremenima ekonomske krize i nužnosti racionalnog gazdovanja svim prirodnim resursima, od kojih je voda jedna od najznačajnijih, ali i zbog velikih troškova upravljanja, održavanja i razvoja ovih sistema koje treba racionalizovati.

·         „Neighbourhood meetings“/Komšijski susreti Vodovoda u Regionu-  koje je predstavila Heike Burghard, predstavnica DWA – Nemačke asocijacije operatera voda, koji se odnose na jednodnevne susrete menadžmenta i stručnjaka iz Vodovoda u Regionu, gde se analiziraju problemi i pronalaze „putevi“ njihovog rešavanja, razmenom iskustava ili „delegiranjem“ onih čija su rešenja moguća i u nadležnosti gradskih ili državnih uprava. Imajući u vidu prethodno izlaganje Valerije Tot Godo, direktorke našeg Vodovoda, postoji mogućnost da se prvi ovakav pilot projekat realizuje u Srbiji, putem subotičkog Vodovoda i kanalizacije.

Koordinator realizacije Dunavskog programa za vode IAWD u Subotici,

Petar Doroslovački, dipl.inž.inf.