jul
2016
4

GRADSKI VODOVOD BUDIMPEŠTA i JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA - JEDINSTVENO USAGLAŠENO SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Međunarodna saradnja zasnovana na organizacionom okviru snabdevanja vodom između Budimpešte i Subotice sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga

Dva svetska tela, Program za ljudska naselja (UN HABITAT) i Globalna alijansa partnerstva operatera usluga vodosnabdevanja (QWOPA) otpočeli su sa realizacijom međunarodnog programa saradnje u Dunavskom regionu. Cilj ovog programa je, s jedne strane, poboljšanje uslova života urbanog stanovništva, kao i podizanje kapaciteta delatnosti javnih službi i preduzeća vodosnabdevanja na viši nivo, s druge strane.

Gradski Vodovod i JKP „Vodovod i kanalizacija“ su u ovaj program partnerstva ušli na osnovu sporazuma o saradnji u cilju promovisanja aktivnosti servisa vodosnabdevanja u Subotici. Tokom zajedničkog rada, partner iz Budimpešte će obezbediti  tehničku pomoć, kao i pripremu i koordiniranje programa podrške saradnje u Subotici.  Time će se obezbediti veći standard i sigurnost u uslugama vodosnabdevanja subotičke regije.  Istovremeno, ova saradnja na kraju treba da bude usmerena na jačanje performansi veće pokrivenosti i boljeg kvaliteta ovih usluga, čemu ovaj program i treba da služi.

Gradski Vodovod Budimpešta će putem svojih stručnjaka izvršiti ekspertizu u saradnji sa kolegama u subotičkom Vodovodu kako bi pre svega poboljšali efikasnost servisa, kompletiranje pokrivenosti i dalji razvoj geografskog informacionog sistema (GIS), modeliranja upravljanja održavanjem i razvojem vodovodne i kanalizacione mreže, kao i razvoj baza podataka i sistema za elektronsko upravljanje i arhiviranje dokumentacije.

Profesionalni stručnjaci iz Gradskog Vodovoda Budmpešte će pored prilagođavanja organizacije rada  savremenim tokovima u subotičkom Vodovodu, biti angažovani i na redefinisanju kontrole procesa rada putem elektronskih radnih naloga, izradi akcionih planova za intervencije u vanrednim situacijama, kao i prenosu njihovih iskustava i odlične prakse na otkrivanju gubitaka vode i smanjenja nivoa neprihodovane vode.

Početni korak u saradnji predstavljala je poseta 20-tak rukovodilaca i stručnjaka subotičkog Vodovoda kolegama Gradskog Vodovoda u Budimpešti 23. i 24. juna ove godine i to je bila prilika da se  promovišu nove i savremene aktivnosti u delatnosti, da se stručnjaci lično upoznaju i da upriliče dalju zajedničku saradnju na realizaciji Sporazuma o partnerstvu.

Budimpešta, Subotica, 04.07.2016. godine

Gradski Vodovod Budimpešta

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica