Кориснички сервис

Политиком и циљевима Интегрисаног менаџмент система на основу стандарда ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица се определило за задовољавање захтева и потреба постојећих и очекивања будућих корисника услуга водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

Путем Потрошачког центра – Корисничког сервиса континуирано радимо на успостављању и развоју свих видова комуникација са нашим потрошачима – корисницима услуга са циљем да ефикасно и квалитетно решавамо све њихове захтеве и потребе које произилазе из наше делатности.

Комуникације и одређене евиденције и записи о њима представљају основ за анализу, доношење одлука, мера побољшања и унапређења двосмерних односа предузећа са својим потрошачима – корисницима услуга.

Захтев за решавање приговора Преузимање
Формулар - Захтев за решавање приговора (тројезична)

 

Захтев за препис стана Преузимање
Документ - Захтев за препис стана

 

У подменијима ове Интернет странице налази се сет разних могућности којима се претходно наведена опредељења потврђују.