Korisnički servis

Politikom i ciljevima Integrisanog menadžment sistema na osnovu standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica se opredelilo za zadovoljavanje zahteva i potreba postojećih i očekivanja budućih korisnika usluga vodosnabdevanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda.

Putem Potrošačkog centra – Korisničkog servisa kontinuirano radimo na uspostavljanju i razvoju svih vidova komunikacija sa našim potrošačima – korisnicima usluga sa ciljem da efikasno i kvalitetno rešavamo sve njihove zahteve i potrebe koje proizilaze iz naše delatnosti.

Komunikacije i određene evidencije i zapisi o njima predstavljaju osnov za analizu, donošenje odluka, mera poboljšanja i unapređenja dvosmernih odnosa preduzeća sa svojim potrošačima – korisnicima usluga.

Zahtev za rešavanje prigovora Preuzimanje
Formular - Zahtev za rešavanje prigovora (trojezična)

 

Zahtev za prepis stana Preuzimanje
Dokument - Zahtev za prepis stana

 

U podmenijima ove Internet stranice nalazi se set raznih mogućnosti kojima se prethodno navedena opredeljenja potvrđuju.