Kontakti

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11, Fax: (024) 55-77-00, e-mail: uprava@vodovodsu.rs

R.br. Poslovna funkcija Ime i prezime Zvanje Telefon E-mail

1

Direktor

Đerđ Šugar

dipl.inž.tehn.

(024) 55-77-11 L-118

 

2

Izvršni direktor za resor proizvodnje

Petar Pižurica

dipl. inž. maš.

(024) 55-77-11 L-118

 

3

Izvršni direktor za resor finansija

Sanja Lugonja

dipl.ekon.

(024) 55-77-11 L-131

 

4

Izvršni direktor za resor kontrole

 

 

 

 

5

Izvršni direktor za resor investicija i razvoja

Čaba Šanta

dipl.građ.inž.

(024) 55-77-11 L-118

 

6

Dispečerska služba/Telefonska centrala

 

 

(024) 55-77-11