Primedbe i predlozi

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica postoji zbog potrošača/korisnika usluga, a ne obrnuto. U skladu sa zahtevima sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine na osnovu standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 u pogledu komuniciranja,  identifikacije i preispitivanja zahteva korisnika, pored usmenih, pismenih, telefonskih i drugih oblika obraćanja, na ovaj način Vam se pruža mogućnost da to učinite i elektronskim putem.

Zahtev za rešavanje prigovora Preuzimanje
Formular - Zahtev za rešavanje prigovora (trojezična)
Sadržaj računa radi dokazivanja postojanja kvara na internoj instalaciji potrošača i njegovog otklanjanja

Na svako Vaše postavljeno pitanje, primedbu, reklamaciju, žalbu ... odgovorićemo u najkraćem mogućem roku putem Službe za odnose sa potrošačima.

Pošalji poruku