Програм пословања

2022

Назив документа Преузимање
Прва измена програма пословања за 2022
Прва измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2022
Програм пословања за 2022. годину
Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2022
Годишњи план рада интерне ревизије за 2022
Стратешки план рада интерне ревизије за период 2022 - 2024
Анализа пословања ЈКП ВиК Суботица за 2021. годину
Средњорочни план пословне стратегије и развоја 2022-2026
Дугорочни план пословне стратегије и развоја 2022-2031
Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП ВиК Суботица за 2021. годину

2021

Назив документа Преузимање
Прва измена програма пословања за 2021
Друга измена програма пословања за 2021
Трећа измена програма пословања за 2021
Годишњи план рада интерне ревизије за 2021
Стратешки план рада интерне ревизије за период 2021 - 2023
Програм пословања за 2021
Трећа измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2021
Друга измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2021
Прва измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2021
Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2021
Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП ВиК Суботица за 2020. годину

2020

Назив документа Преузимање
Друга измена програма пословања за 2020
Прва измена програма пословања за 2020
Програм пословања за 2020
Годишњи план рада интерне ревизије за 2020
Стратешки план рада интерне ревизије за период 2020 - 2022
Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2020
Прва измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2020
Друга измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2020
Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП ВиК Суботица за 2019. годину

2019

Назив документа Преузимање
Друга измена програма пословања за 2019
Прва измена програма пословања за 2019
Програм пословања за 2019
Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2019
Прва измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2019
Друга измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2019
Годишњи план рада интерне ревизије за 2019
Стратешки план рада интерне ревизије за период 2019 - 2021
Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП ВиК Суботица за 2018. годину

2018

Назив документа Преузимање
Друга измена програма пословања за 2018
Измена програма пословања за 2018
Програм пословања за 2018
Друга измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за 2018
Прва измена посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за 2018
Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботица за 2018
Годишњи план рада интерне ревизије за 2018
Стратешки план рада интерне ревизије за период 2018 - 2020
Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП ВиК Суботица за 2017. годину

2017

Назив документа Преузимање
Програм пословања за 2017
Измена програма пословања за 2017
Друга измена програма пословања за 2017
Годишњи план рада интерне ревизије за 2017
Стратешки план рада интерне ревизије за период 2017 - 2019
Посебан програм о коришћењу средстава Града Суботице
Прва измена посебног програма о коришћењу средстава Града Суботице
Извештај о степену реализације програма пословања ЈКП ВиК Суботица за 2016. годину

2016

Назив документа Преузимање
Програм пословања за 2016
Посебан програм о коришћењу средстава Града Суботице
Измена програма пословања за 2016

2015

Назив документа Преузимање
Програм пословања за 2015
Измена програма пословања за 2015

2014

Назив документа Преузимање
Програм пословања за 2014
Измена програма пословања за 2014

2013

Назив документа Преузимање
Програм пословања за 2013
Измена програма пословања за 2013