Основни подаци о водоводу

Комунално предузеће "Водовод", претеча данашњег ЈКП "Водовод и канализација" Суботица, основано је Решењем Народног одбора Општине Суботица од 06. фебруара 1962. године.

Предузеће је конституисано 12. марта 1962. године и тај датум се сматра званичним даном оснивања ЈКП "Водовод и канализација" Суботица.

Зачеци организованом снабдевања водом Суботице сежу у 1882. годину, када је браварски мајстор Јасеновић извео први бушени бунар испред Фрањевачке цркве са свом потребном опремом.

У ЈКП "Водовод и канализација" Суботица запослено је данас 196 радника. Од тога је 22 % више и високообразовног кадра, 28 % је квалитетног мајсторског кадра, а најбројнија групација, 32 % је са средњом школском спремом.