МИСИЈА

 

Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом и квантитетом безбедних за здравље услуга.

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

 

 

ВИЗИЈА

 

Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.