Организациона шема

Почетком марта 2013. године, у складу са захтевима система управљања квалитетом и заштитом животне средине које смо сертификовали на основу стандарда, приступили смо новој, процесно орјентисаној, организацији Предузећа. То значи да смо хтели да будемо изнутра такви КАКО НАС НАШИ ГРАЂАНИ – КОРИСНИЦИ ЖЕЛЕ ВИДЕТИ СПОЉА.

  • Јасно смо дефинисали границе и узајамне везе, процедуре, токове процеса, мерљиве циљеве и праћење њиховог остварења, за 4 производна сектора и све остале услужне организационе јединице њима, односно корисницима, ПОДРЕДИЛИ !
  • Акценат је дат на ОДНОСЕ СА ПОТРОШАЧИМА и КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА и ЗАШТИТЕ процеса рада, воде за пиће и пречишћених отпадних вода и водомеру – као водећем инструменту тачности мерења и рационалном односу према потрошњи воде !