Карактеристике система

Модернизација управљања системом није још увек свеобухватна у смислу аквизиције свих података о објектима, инфраструктурним мрежама, прикључцима и корисницима услуга.

Одласком старијих мајстора у пензију који су својеврсни „живи катастар“ свакодневно се сусрећемо са захтевима за одређеним недостајућим и објективним/тачним подацима о систему који су основа за анализе, планирање, доношење одлука и мера праћења и побољшања функционисања и развоја система.

Из тих разлога приступили смо изради карактеристика система и мапирању основних података, по принципу агенде, тј. отворености за измене, допуне постојећих и уношење нових података.

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ - I

2

Годишња производња воде

6.714.290 m3

3

Број активних бунара

32 бушених на дубини до 200 m

4

Капацитет изворишта

425 l/s

5

Прерада воде

32 филтера технологија Culligan

6

Резервоар за нивелацију потрошње

3000 m3

7

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринаторима

8

Потискивање воде

6 пумпи укупне снаге 1400 kW

9

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

10

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА ГРАДА

11

Укупан број становника

98.434

12

Број услуженог становништва

96.489

13

Укупна дужина мреже

335 km

14

Број прикључака–широка потрош.

19.065

15

Број прикључака-кућни савети

1.192

16

Број домаћинстава у кућ.савет.

16.861

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ - II

2

Годишња производња воде

302.381 m3

3

Број активних бунара

7

4

Капацитет изворишта

85 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринаторима

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

1

Назив објекта

БУНАР УПРАВА

2

Годишња производња воде

79.159 m3

3

Број активних бунара

1

4

Капацитет изворишта

15 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

Према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

1

Назив објекта

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

2

Пречишћено отпадних вода год.

 9.790.085 m3

3

Врста третмана

Механичко-хемијско-биолошки

4

Капацитет у бескишним данима

36000 m3/дан

5

Капацитет у кишним данима

72000 m3/дан

6

Капацитет у дане великих падавина

108000 m3/дан

7

Квалитет излазне (пречишћене) воде

према Директиви EU и домаћим прописима

8

Производња сопствене ел.енерг.

У процесу дигестије муља (до 30 % укупних потреба)

9

Врста мреже

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ГРАДА

10

Укупан број становника - Град

98.434

10а Укупан број становника - приградска насеља

43.120

11

Број услуженог становништва - Град

79.498

11а

Број услуженог становништва - приградска насеља

3.325

12

Укупна дужина мреже - Град

256 km

12а Укупна дужина мреже - приградска насеља

62 km

13

Број прикључака – широка потрошња - Град

12.214

13а Број прикључака–широка потрошња - приградска насеља

979

14

Број прикључака - кућни савети - Град

1080

14а Број прикључака - кућни савети - приградска насеља

16

15

Број домаћинстава у кућним саветима - Град

16.572

15а Број домаћинстава у кућним саветима - приградска насеља

139

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ ХГ ПАЛИЋ

2

Годишња производња воде

186.250 m3

3

Број активних бунара

1

4

Капацитет изворишта

13 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА ПАЛИЋ

8

Укупан број становника

6.969

9

Број услуженог становништва

4.402

10

Укупна дужина мреже

23,5 km

11

Број прикључака–широка потрош.

1.754

12

Број прикључака-кућни савети

17

13

Број домаћинстава у кућ.савет.

132

14

Врста мреже

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ПАЛИЋ

15

Укупан број становника

6.969

16

Број услуженог становништва

3.169

17

Укупна дужина мреже

49,2 km

18

Број прикључака–широка потрош.

974

19

Број прикључака-кућни савети

13

20

Број домаћинстава у кућ.савет.

87

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ БИКОВО

2

Годишња производња воде

28.497 m3

3

Број активних бунара

1

4

Капацитет изворишта

5 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА БИКОВО

8

Укупан број становника

1.188

9

Број услуженог становништва

491

10

Укупна дужина мреже

15,69 km

11

Број прикључака–широка потрош.

190

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ КЕЛЕБИЈА

2

Годишња производња воде

13.294 m3

3

Број активних бунара

1

4

Капацитет изворишта

9 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА КЕЛЕБИЈА

8

Укупан број становника

2.142

9

Број услуженог становништва

221

10

Укупна дужина мреже

3,43 km

11

Број прикључака–широка потрош.

79

12 Број прикључака - кућни савети

2

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ БАЧКИ ВИНОГРАДИ

2

Годишња производња воде

35.345 m3

3

Број активних бунара

2

4

Капацитет изворишта

15 l/s

5

Прерада воде

ADART технологија – без хемикалија

6

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

7

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

8

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА Б.ВИНОГРАД

9

Укупан број становника

1.922

10

Број услуженог становништва

660

11

Укупна дужина мреже

6,51 km

12

Број прикључака – широка потрош.

254

13 Број прикључака – кућни савети

1

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ ЧАНТАВИР

2

Годишња производња воде

433.749 m3

3

Број активних бунара

4

4

Капацитет изворишта

72 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА ЧАНТАВИР

8

Укупан број становника

7.158

9

Број услуженог становништва

7.158

10

Укупна дужина мреже

49,2 km

11

Број прикључака–широка потрош.

2.908

12

Број прикључака-кућни савети

7

13

Број домаћинстава у кућ.савет.

92

14

Врста мреже

КАНАЛИЗАЦ. МРЕЖА ЧАНТАВИР

15 Укупан број становника

7.158

16

Број услуженог становништва

153

17

Укупна дужина мреже

1,9 km

18

Број прикључака–широка потрош.

6

19

Број прикључака-кућни савети

3

20

Број домаћинстава у кућ.савет.

51

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ ВИШЊЕВАЦ

2

Годишња производња воде

43.443 m3

3

Број активних бунара

1

4

Капацитет изворишта

16 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА ВИШЊЕВАЦ

8

Укупан број становника

543

9

Број услуженог становништва

543

10

Укупна дужина мреже

8,5 km

11

Број прикључака–широка потрош.

263

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ СТАРИ ЖЕДНИК

2

Годишња производња воде

84.017 m3

3

Број активних бунара

2

4

Капацитет изворишта

20 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА СТ. ЖЕДНИК

8

Укупан број становника

1.876

9

Број услуженог становништва

1.612

10

Укупна дужина мреже

12,45 km

11

Број прикључака–широка потрош.

626

12 Врста мреже

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА СТАРИ ЖЕДНИК

13 Укупан број становника

1.876

14 Број услуженог становништва

0

15 Укупна дужина мреже

892.5

16 Број прикључака–широка потрош.

0

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ НОВИ ЖЕДНИК

2

Годишња производња воде

112.950 m3

3

Број активних бунара

2

4

Капацитет изворишта

25 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА Н.ЖЕДНИК

8

Укупан број становника

2.327

9

Број услуженог становништва

2.189

10

Укупна дужина мреже

18,7 km

11

Број прикључака–широка потрош.

847

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ БАЈМОК

2

Годишња производња воде

415.886 m3

3

Број активних бунара

5

4

Капацитет изворишта

80 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА БАЈМОК

8

Укупан број становника

7.414

9

Број услуженог становништва

7.414

10

Укупна дужина мреже

57,27 km

11

Број прикључака–широка потрош.

3.099

12 Број прикључака – кућни савети

14

13 Врста мреже

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА БАЈМОК

14 Укупан број становника

7.414

15 Број услуженог становништва

0

16 Укупна дужина мреже

9,94 km

17 Број прикључака – широка потрошња

0

18 Број прикључака – кућни савети

0

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ МИШИЋЕВО

2

Годишња производња воде

51.634 m3

3

Број активних бунара

1

4

Капацитет изворишта

6 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА МИШИЋЕВО

8

Укупан број становника

377

9

Број услуженог становништва

377

10

Укупна дужина мреже

4,9

11

Број прикључака–широка потрош.

159

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ ЂУРЂИН

2

Годишња производња воде

68.375 m3

3

Број активних бунара

2

4

Капацитет изворишта

20 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА ЂУРЂИН

8

Укупан број становника

1.441

9

Број услуженог становништва

1.095

10

Укупна дужина мреже

13,5 km

11

Број прикључака–широка потрош.

427

1

Назив објекта

ВОДОЗАХВАТ МАЛА БОСНА

2

Годишња производња воде

33.817 m3

3

Број активних бунара

1

4

Капацитет изворишта

17 l/s

5

Дезинфекција воде

Аутоматско дозирање хлоринатором

6

Квалитет воде

према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће

7

Врста мреже

ВОДОВОДНА МРЕЖА М.БОСНА

8

Укупан број становника

1.076

9

Број услуженог становништва

606

10

Укупна дужина мреже

7,2 km

11

Број прикључака–широка потрош.

234

УГЛЕДНА СИТУАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ -СУБОТИЦА - РАДАНОВАЦ - ПАЛИЋ-

Предметни садржај је из електронске архиве података ГИС-а ЈКП "Водовод и канализација" Суботица  

УГЛЕДНА СИТУАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ -СУБОТИЦА-ПАЛИЋ-

Предметни садржај је из електронске архиве података ГИС-а ЈКП "Водовод и канализација" Суботица  

СИТУАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ  - НАСЕЉЕ БАЈМОК

Предметни садржај је из електронске архиве података ГИС-а ЈКП "Водовод и канализација" Суботица  

СИТУАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ  - НАСЕЉЕ ЧАНТАВИР, БАЧКО ДУШАНОВО

Предметни садржај је из електронске архиве података ГИС-а ЈКП "Водовод и канализација" Суботица