Екстерне услуге

 

Цене услуга из делатности ЈКП Водовод и канализација Суботица Преузимање
Билтен цена услуга (ћирилица)
Билтен цена услуга (латиница)

ВАНРЕДНИ ПРЕГЛЕД МЕРИЛА У УПОТРЕБИ - ВОДОМЕРА

Корисници којима су потребне услуге ванредног прегледа мерила у употреби - водомера, захтев за исти подносе Дирекцији за мере и драгоцене метале Републике Србије, односно, на адресу:

Група за метролошку инспекцију Суботица, Сегедински пут 58, 24000 Суботица, ПАК 451051

Телефон: 024-548-459, Факс: 024-548-145, електронска пошта: oknsubotica@dmdm.rs

Уз захтев је потребно приложити доказе о уплати административне таксе.

Захтев се може преузети и са сајта Предузећа, а подаци за уплату таксе су:

Подаци за уплату: Дирекција за мере и драгоцене метале

Прималац: Република Србија

Сврха уплате: Административна такса

Износ: (податак се добија од Дирекције за мере и драгоцене метале)

Број рачуна: 840-742221843-57

Број модела: 97

Позив на број: 69-236

Приложени документи Преузимање
Образац захтева за контролисање водомера