Пријава стања на водомеру

 

ЈКП “Водовод и канализација” Суботица има обавезу да водомере очитава сваког месеца. За кориснике услуга у категорији широке потрошње (куће) очитавање се врши месечно, у другој половини месеца.

За кориснике услуга у кућним саветима, као и за предузећа и малу привреду, очитавање водомера врши се сваког месеца и то од 20. до последњег дана у месецу.

Уколико се неко од потрошача за време очитавања не налази на адреси локације водомера, може сам очитати стање на водомеру и исто пријавити у ЈКП “Водовод и канализација” Суботица. Услов за самоочитавање водомера је склопљени споразум о очитавању. Споразум о очитавању се потписује на шалтеру 4, 5 или 6 у шалтер сали предузећа. Корисници који немају потписан споразум о очитавању не могу да пријављују стање на водомеру. Пријаву стања на водомеру самочитачи могу да изврше у периоду очитавања, од 15. до 25. у месецу, радним данима и то: лично на шалтеру, путем телефона на број 0800-000-024, mailom на адресу reklamacije@vodovodsu.rs или путем сајта предузећа.

У ЈКП ,,Водовод и канализација" Суботица користе се водомери различитих произвођача: INSA, IKOM. Мерење потрошње воде се врши помоћу механизама који се налазе у кућишту водомера. Њихова прецизност мерења разврстана је у две класе: А и Б, са тиме да је Б класа прецизнија.

Како разликујемо који водомер је уграђен у нашем домаћинству и како вршимо очитавање стања потрошње воде на том водомеру?

 

image

 

 

 

,,А" КЛАСА ВОДОМЕРА

 

  • Стање потрошње воде се ОЧИТАВА преко бројчаника у m3, што значи само оно које се налази у ЦРНИМ пољима – у прва четири поља
  • Стање које се налази у последњем, БЕЛОМ пољу бројчаника и које је обележено ЦРВЕНОМ бојом се НЕ ОЧИТАВА! Оно мери потрошњу у стотинама литара, док доње казаљке, које се такође НЕ ОЧИТАВАЈУ мере потрошњу у литрима и десетинама литара.

 

 

image

 

 

 

 

,,Б" КЛАСА ВОДОМЕРА

 

  • Стање потрошње воде се ОЧИТАВА преко бројчаника у m3, што значи оно које се налази у ЦРНИХ пет поља
  • Доње казаљке мере потрошњу у децилитрима, литрима,  десетинама и стотинама литара и оне се НЕ ОЧИТАВАЈУ
  • ЦРВЕНА ЗВЕЗДИЦА на средини водомера има контролну функцију:

- ако се окреће, значи да вода протиче кроз водомер и да водомер мери  потрошњу воде

- у случајевима када сте мишљења да имате превелику потрошњу и желите да проверите да ли вода негде отиче (цури) изван цеви за довод воде у Вашем домаћинству. Тада затварате сва точећа места у Вашем домаћинству, а ако се звездица  и даље окреће, то значи да имате цурење – нерационално отицање воде, које повећава Вашу потрошњу. То је знак да под хитно морате позвати мајстора водоинсталатера! Ако се у таквим случајевима звездица не окреће – Ваше интерне инсталације су исправне !