Зашто примена ИМС у предузећу ?!

Појава екстерног притиска од стране државе, који се испољава кроз доношење великог броја закона и прописа и кроз изузетно оштре казне за и најмању омашку у њиховој примени, те јачање притиска јавности која захтева здраву животну и безбедну радну средину, нагони предузећа да преиспитају своју праксу у области система менаџмента. Према томе, постаје очигледно да предузеће мора да пронађе оптималан пут за истовремено и што рационалније задовољење свих екстерних и интерних захтева.

Одговор се налази у примени интегрисаних система менаџмента (ИМС), дакле система који је усмерен на унапређење процеса рада у свим областима значајним за предузеће.

При доношењу одлуке о примени захтева одговарајућих стандарда ISO у предузећу, као и при успостављању ИМС – а, потребно је знати ОДГОВОРЕ на следећа ПИТАЊА:

  • Које циљеве треба постићи ?
  • Ко су заинтересоване стране и шта очекују од предузећа ?

Такође, потрошачи, локална власт, локална заједница, разне агенције и запослени могу да подстакну побољшања, перформансе околине и као последицу, да прихвате виши интегрисани приступ системима менаџмента. Потреба да се повинују растућим строгим прописима, значи да предузеће мора да демонстрира побољшања у менаџменту квалитета, перформансама животне средине и бољем здрављу и безбедности.