Област примене стандарда

 

Датум сертификације Систем Стандард Подручје примене
17.05.2012. Систем за здравствену безбедност хране HACCP Снабдевање водом за пиће

08.11.2017.

 

 

25.09.2019

Систем менаџмента квалитетом

Систем менаџмента животном средином

 

Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

 

ISO 45001:2018

Производња, дистрибуција и контрола квалитета воде за пиће

Одвођење, пречишћавање и контрола квалитета отпадних вода

 

Пројектовање водоводне и канализационе мреже