Oblast primene standarda

 

Datum sertifikacije Sistem Standard Područje primene
17.05.2012. Sistem za zdravstvenu bezbednost hrane HACCP Snabdevanje vodom za piće

08.11.2017.

 

 

10.12.2015.

Sistem menadžmenta kvalitetomom

Sistem menadžmenta životnom sredinom

 

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću rada

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

 

OHSAS 18001:2007

Proizvodnja, distribucija i kontrola kvaliteta vode za piće

Odvođenje, prečišćavanje i kontrola kvaliteta otpadnih voda

 

Projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže